PRIVACYVERKLARING Remeha BV eTwist

In deze privacyverklaring lichten we toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

  1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
  2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
  3. Welke gegevens verzamelen we en hoe doen we dat?
  4. Hoe gebruiken we uw gegevens?
  5. Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?
  6. Hoe zorgen we ervoor dat uw gegevens veilig zijn, en hoe lang bewaren we uw gegevens?
  7. Hoe kunt u uw wettelijke rechten uitoefenen?

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we van u verzamelen, gebruiken, delen en opslaan wanneer u gebruik maakt van uw slimme thermostaat en de bijbehorende apps en diensten, onze monitoringservice, of wanneer u contact met ons opneemt over deze producten en diensten.

Slimme thermostaat

De slimme thermostaat is een Wi-Fi-aangestuurde thermostaat die kan worden geregeld met of zonder onze thermostaat-app. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken, delen en opslaan in verband met de werking van uw slimme thermostaat, de app en uw installatie (bijv. uw boiler of warmtepomp).

Monitoringservice

Onze monitoringservice is een service die kan vaststellen wat de staat van uw installatie is en kan voorspellen wanneer er onderhoud moet worden uitgevoerd. De service maakt gebruik van een communicatiemodule van de slimme thermostaat (die reeds is geïnstalleerd in uw huis of installatie, of kan worden geïnstalleerd door uw eigen installateur). Deze service stuurt technische informatie over de werking van uw installatie naar onze servers. We maken deze informatie via een online-platform beschikbaar voor uw installateur, zodat hij de staat van uw installatie kan vaststellen en kan beslissen of er onderhoud moet worden uitgevoerd. Als uw installatie wordt onderhouden door een groot installatiebedrijf, is het mogelijk dat we de technische informatie over de werking van uw installatie direct aan dat bedrijf doorgeven, bijv. via een API. Dergelijke grote installatiebedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Bovendien dienen zij u zelf te informeren over de manier waarop zij gegevens beschermen.

Zie de privacyverklaring op onze website voor meer informatie over de manier waarop we informatie op onze websites verzamelen en gebruiken. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens via websites van derden. Zie voor meer informatie het privacybeleid van deze websites (indien aanwezig).

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13/10/2017, en komt in de plaats van eerdere versies. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de herziene versie van de verklaring op deze website te plaatsen en u hierover per e-mail of via onze apps te informeren.

2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Wij zijn Remeha BV, een belangrijke producent en distributeur van innovatieve verwarmings- en warmwatersystemen en -diensten, gevestigd 39 Rue Jacques Stas, L – 2010, Luxemburg, Luxemburg. Onze slimme thermostaat heet eTwist. Zie de website van Remeha BV voor meer informatie over Remeha BV en onze producten en diensten.

Remeha BV maakt deel uit van de BDR Thermea Group, waarvan het hoofdkantoor zich in Apeldoorn, Nederland bevindt. Een aantal gerenommeerde, internationaal bekende vewarmings- en warmwatermerken, waaronder Baxi, De Dietrich, Remeha BV, Brötje, Chappée en Baymak zijn eigendom van de BDR Thermea Group. Zie de website van BDR Thermea voor meer informatie over de BDR Thermea Group en haar merken.

Remeha BV en de BDR Thermea Group B.V. (hierna samen te noemen "Remeha BV" of "wij/we") zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Bij eventuele vragen, opmerkingen of klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Geef in dat geval aan dat u een vraag hebt over privacy of juridische zaken.

3. Welke gegevens verzamelen we en hoe doen we dat?

Slimme thermostaat

Wanneer u uw slimme thermostaat en de app gebruikt, verzamelen wij de volgende gegevens over u: (1) gebruikersaccountinformatie, (2) informatie over de instellingen en gegevens over uw gebruik van de slimme thermostaat en de app, (3) technische gegevens van uw installatie, en (4) informatie die we verzamelen wanneer u contact met ons opneemt.

1. Gebruikersaccountinformatie

Wanneer u uw slimme thermostaat gebruikt in combinatie met de app, wordt u gevraagd om een gebruikersaccount aan te maken. Voor deze account wordt u om een aantal gegevens gevraagd, waaronder uw naam, woonadres en postcode, uw geboortedatum en uw contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer. Er wordt duidelijk aangegeven welke velden verplicht zijn.

2. Informatie over de instellingen en gegevens over uw gebruik van de slimme thermostaat en de app

Tijdens het instellen van uw slimme thermostaat, krijgt u een aantal vragen over hoe u de thermostaat wilt gebruiken. Dit zijn onder andere vragen over uw voorkeuren, het programmeren van schema's en andere instellingen, zoals de geselecteerde modi (handmatig, schema of antivries).

We verzamelen gegevens over uw gebruik van de slimme thermostaat, de app en uw installatie. Hierbij gaat het onder andere om gegevens over de frequentie van gebruik (bijv. het aantal keer dat op een knop van de thermostaat wordt gedrukt, de verbindingstijd en aantal schermklikken van de app), temperatuurinstelwaarden, huidige temperaturen, foutcodes en het energieverbruik van uw installatie. Deze datapunten worden ieder uur opgeslagen en verzonden naar onze servers.

3. Technische gegevens over uw slimme thermostaat, app en installatie

We verzamelen technische gegevens over uw slimme thermostaat, de app en uw installatie. Hierbij gaat het onder andere om model- en serienummer, hardware en IP-adres, softwareversie en andere technische informatie over uw installatie, zoals het aantal bedrijfsuren van de installatie zelf en de pomp, waterdruk, temperaturen, ventilator- en pompsnelheid, klepstatus, energieverbruik, waarschuwingen met betrekking tot slijtage en foutcodes. Deze gegevens worden een aantal keer per minuut opgeslagen en verzonden naar onze servers.

4. Informatie die we verzamelen als u contact met ons opneemt

Als u ons mailt of met ons chat, registeren wij de communicatie. Als u ons belt, registreert onze supportdesk uw vragen of klachten in onze database. We kunnen ook telefoongesprekken opnemen voor trainingsdoeleinden.

Monitoringservice

Als u onze monitoringservice gebruikt, verzamelen we de volgende gegevens van en over u: (1) uw naam, adres en contactgegevens, (2) technische gegevens van uw installatie en (3) informatie die we verzamelen wanneer u contact met ons opneemt.

1. Naam, adres en contactgegevens

Wanneer u uw communicatiemodule op onze website aanmeldt, registreren we uw e-mailadres. We verzamelen geen naam- en adresgegevens omdat dit niet nodig is om de dienst te kunnen verlenen. Het is echter wel mogelijk dat uw installateur deze gegevens invoert in het online-dashboard dat hij gebruikt om de technische prestaties van uw installatie te monitoren.

2.Technische gegevens van uw installatie

We verzamelen het serienummer van uw installatie en de communicatiemodule; daarnaast verzamelen we informatie over de technische werking van uw installatie. Hierbij gaat het onder andere om bedrijfsuren van de installatie zelf en de pomp, waterdruk, temperaturen, ventilator- en pompsnelheid, klepstatus, waarschuwingen met betrekking tot slijtage en foutcodes. Deze gegevens worden een aantal keer per minuut opgeslagen en naar onze servers verzonden. Wij stellen deze gegevens via een online-dashboard ter beschikking aan uw installateur. Als uw installatie wordt onderhouden door een groot installatiebedrijf, stellen we deze gegevens rechtstreeks aan hen ter beschikking.

3. Informatie die we verzamelen wanneer u contact met ons opneemt

Als u ons mailt of met ons chat, registeren wij uw contact. Als u ons belt, registreert onze supportdesk uw vragen of klachten in onze database. We kunnen ook telefoongesprekken opnemen voor trainingsdoeleinden.

We verzamelen deze gegevenscategorieën op de volgende manieren: (1) we verzamelen gegevens die u zelf aan ons verstrekt (tijdens het instellen van uw slimme thermostaat, wanneer u een account aanmaakt, wanneer u uw communicatiemodule aanmeldt of wanneer u contact opneemt met onze klantenservice); (2) we verzamelen automatisch gegevens van uw slimme thermostaat, app of installatie op de hierboven beschreven wijze, en (3) we kunnen gegevens ontvangen van uw installateur wanneer hij uw installatie in het online-dashboard activeert ten behoeve van de monitoringservice.

4. Hoe gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: (1) om onze diensten te kunnen leveren en met u te kunnen communiceren, (2) voor onderzoeksdoeleinden, zodat we onze producten en diensten kunnen verbeteren, (3) ten behoeve van direct marketing, en (4) voor het bijhouden van onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

1. Om onze diensten te kunnen leveren en met u te kunnen communiceren

Om onze diensten op het gebied van uw slimme thermostaat en de monitoringservices te kunnen leveren, hebben we de meeste van de in paragraaf 3 beschreven informatie nodig.

We gebruiken uw gebruikersaccountinformatie en contactgegevens om uw slimme thermostaat en app te personaliseren en om u serviceberichten te sturen, zoals nieuws over veiligheidsupdates of nieuwe functionaliteiten. We gebruiken uw contactgegevens om uw vragen te beantwoorden wanneer u contact opneemt met onze klantenservice.

De informatie over de instellingen, gegevens over uw gebruik van de slimme thermostaat en app, en de technische gegevens van de installatie zelf worden gebruikt om een programma met betrekking tot de temperatuurinstellingen te creëren, om te controleren of uw slimme thermostaat en de app goed werken en u systeemmeldingen te sturen, om uw gebruikerservaring te verbeteren, en (in de toekomst) u een raming van het energieverbruik van uw installatie te kunnen sturen.

Als u gebruik maakt van de monitoringservices, worden de technische gegevens over uw installatie geregistreerd en via een online-dashboard ter beschikking gesteld aan uw installateur. Als uw installatie wordt onderhouden door een groot installatiebedrijf, stellen we deze gegevens rechtstreeks aan hen ter beschikking. Uw installateur kan deze gegevens raadplegen om te zien wat de status van uw installatie is en of er onderhoud nodig is.

2. Onderzoek om onze producten en diensten te verbeteren

We voeren onderzoek uit naar algemene trends in de wijze waarop onze klanten onze producten en diensten gebruiken. We doen dit om beter inzicht te krijgen in het gedrag en de voorkeuren van onze klanten, zodat we nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen en onze bestaande producten en diensten nog verder kunnen verbeteren.

Om onderzoek uit te voeren, kunnen we de in paragraaf 3 beschreven informatie samenvoegen en analyseren. We gebruiken alleen geaggregeerde gegevens en we gebruiken niet uw naam, e-mailadres of andere informatie die rechtstreeks naar uw persoon herleidbaar is.

3. Direct marketing

We gebruiken uw account- en contactgegevens om u op de hoogte te stellen van nieuwe of geüpdate producten en diensten van onze merken die interessant zouden kunnen zijn voor u. U kunt er altijd voor kiezen om de direct marketing-berichten niet langer te ontvangen door de instructies in de betreffende marketingcommunicatie op te volgen, door uw accountvoorkeuren aan te passen of door contact op te nemen met onze klantenservice.

4. Bijhouden van onze administratie en voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

We verzamelen, bewaren en gebruiken uw gegevens voor interne doeleinden, zoals voor het bijhouden van onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

We verzamelen, gebruiken, delen en bewaren uw persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze gerechtvaardigde belangen en die van derden te beschermen, of op basis van uw toestemming.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de specifieke aanwijzingen op te volgen met betrekking tot de verwerking waarmee u akkoord bent gegaan, of door contact op te nemen met onze klantenservice of uw eigen installateur. Het is mogelijk dat wij niet in staat zijn (een gedeelte van) de door u gevraagde diensten te leveren indien u uw toestemming intrekt of indien u weigert om de persoonsgegevens te verstrekken die wij van u vragen ten behoeve van de uitvoering van het contract of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden, zullen we alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om te voorkomen dat uw belangen worden geschaad. Onze gerechtvaardigde belangen kunnen bijvoorbeeld beveiligings- en veiligheidsmaatregelen betreffen, of het verbeteren van ons productaanbod en onze dienstverlening aan u. Zie voor meer informatie over deze belangen de hierboven genoemde doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken.

5. Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelen doorgeven aan, of delen met, uw installateur en onze groepsmaatschappijen, serviceproviders en partners: (1) om onze diensten aan u te kunnen leveren, (2) ter ondersteuning van onze bedrijfsfuncties en (3) ten behoeve van onderzoek en direct marketing.

1. Om onze diensten aan u te kunnen leveren

Indien u gebruik maakt van de monitoringservice, geven wij (zoals hierboven vermeld) technische gegevens van uw installatie via een online dashboard of rechtstreeks door aan uw installateur.

Als wij een externe installateur inschakelen om service- en/of onderhoudswerkzaamheden aan uw installatie uit te voeren, is het mogelijk dat we gegevens en analyseresultaten van uw slimme thermostaat doorgeven zodat de externe installateur u optimaal van dienst kan zijn.

In bepaalde gevallen bieden wij u diensten aan in samenwerking met een van onze partners, bijvoorbeeld op het gebied van huisautomatisering. In dergelijke gevallen kunnen wij uw gegevens uitwisselen met deze partners zodat u optimaal gebruik kunt maken van onze gezamenlijke dienstverlening. We doen dit alleen als we vinden dat externe partijen een goede aanvulling op onze diensten vormen. Bovendien delen we uw gegevens pas met deze partners nadat we u op de hoogte hebben gesteld van onze plannen, en u de mogelijkheid hebben geboden om uw eerdere toestemming in te trekken.

2. Ter ondersteuning van onze bedrijfsfuncties

In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonsgegevens delen met betrouwbare derden voor het uitvoeren van bedrijfsfuncties (bijv. hostingproviders, social-network-providers) of het leveren van diensten namens ons (bijv. ondersteuningsdiensten). Dergelijke derden zijn verplicht uw gegevens adequaat te beveiligen en uitsluitend volgens onze instructies te verwerken.

3. Onderzoek en direct marketing

Remeha BV maakt deel uit van de BDR Thermea Group. Binnen onze groepsmaatschappij kunnen we informatie uitwisselen voor onderzoeks- en direct marketing-doeleinden (zie bovenstaand punt 4).

Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen we uw persoonsgegevens ook delen met toezichthouders en opsporingsinstanties of de belastingdienst.

We kunnen geaggregeerde, niet tot een persoon herleidbare informatie delen met derden. Wij kunnen bijvoorbeeld trends in het energieverbruik in woningen publiceren. We zorgen ervoor dat deze informatie niet herleid kan worden tot specifieke gebruikers van onze producten en diensten.

Onze groepsmaatschappijen, serviceproviders en partners kunnen gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER, d.w.z. alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). In dergelijke gevallen is er sprake van internationale doorgifte van persoonsgegevens. De wet- en regelgeving van deze landen biedt niet altijd dezelfde mate van bescherming van uw persoonsgegevens als de wet- en regelgeving van Luxemburg. Indien nodig zorgen we ervoor dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om te waarborgen dat de voorschriften op het gebied van de internationale doorgifte van persoonsgegevens worden nageleefd, zoals de in Europees verband vastgelegde standaard-contractbepalingen.

6. Hoe zorgen we ervoor dat uw gegevens veilig zijn, en hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij treffen de nodige technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn en dus beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Wij slaan uw gegevens op in onze systemen zo lang dit nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doelstellingen, of voor zover dit nodig is om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van geschillen. Als u uw account verwijdert of als we uw gegevens niet langer nodig hebben, verwijderen of anonimiseren we de gegevens.

Sommige informatie wordt rechtstreeks verwerkt of opgeslagen in uw slimme thermostaat of de app. U kunt dergelijke informatie verwijderen door de thermostaat te resetten naar de standaardinstellingen of door de app te verwijderen.

7. Hoe kunt u uw wettelijke rechten uitoefenen?

U kunt contact opnemen met onze klantenservice om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en om deze bij te werken of aan te passen. U kunt ook alle andere rechten uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming uitoefenen, waaronder het wissen of beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons vragen om (een deel van) uw gegevens over te dragen aan andere organisaties. U kunt ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, en (in die gevallen waarin wij uw toestemming hebben gevraagd) om uw toestemming in te trekken.

N.B.: We zullen u in bepaalde gevallen misschien vragen om aanvullende informatie zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen. Soms gelden er bepaalde beperkingen voor de in deze paragraaf beschreven rechten, bijv. wanneer we kunnen aantonen dat we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken. Vanwege de wijze waarop wij bepaalde diensten inrichten, kan het enige tijd duren voordat backups zijn gewist en kunnen wij bepaalde gegevens langer bewaren indien wij daar om juridische redenen toe verplicht zijn.

Door de opt-out-instructies te volgen in de e-mail die u hebt gekregen bij het activeren van de monitoringservices, kunt u de monitoringservice en de verzending van de technische gegevens over uw installatie naar onze database en uw installateur altijd beëindigen. U kunt hiertoe ook contact opnemen met onze klantenservice.

Ook bij vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u altijd contact met ons opnemen. Bij onopgeloste problemen heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.