Pogoji uporabe aplikacije De Dietrich SMART TC App

1. Splošno

 1. Aplikacija De Dietrich SMART TC App (»aplikacija«) je mobilna aplikacija, ki se lahko uporablja za nadzor vaših ogrevalnih naprav De Dietrich. Aplikacijo si lahko naložite brezplačno, z običajnimi stroški za internetno povezavo.
 2. Ti pogoji uporabe (»pogoji uporabe«) se nanašajo na vašo uporabo aplikacije in na dostop do povezanih storitev (»storitve«). Ti pogoji uporabe se ne nanašajo na same ogrevalne naprave, katere določajo njihovi lastni prodajni pogoji
 3. Aplikacijo in storitve omogoča De Dietrich, ki ima registriran sedež v Franciji, 57 rue de la Gare – 67580 Mertzwiller (skupina BDR Thermea).
 4. Strinjate se, da so ti pogoji uporabe med vami in podjetjem De Dietrich in ne s trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo naložili (»trgovina z aplikacijami«). Vsaka trgovina z aplikacijami ima lahko svoje lastne pogoje poslovanja, v katere morate privoliti, preden si naložite aplikacije iz nje. Strinjate se, da boste izpolnjevali pogoje in obveznosti trgovine z aplikacijami, in vaše dovoljenje za uporabo aplikacije je vezano na vašo privolitev v te obveznosti. V primeru, da so pogoji poslovanja teh trgovin z aplikacijami manj restriktivni ali drugače navzkrižni od teh pogojev uporabe, potem veljajo bolj restriktivni in navzkrižni pogoji poslovanja, določeni v teh pogojih uporabe.

2. Uporabniški račun

 1. Preden lahko začnete uporabljati aplikacije in storitve v polnem obsegu, morate odpreti uporabniški račun. Med procesom registracije boste morali vnesti določene podatke. Vi ste odgovorni za to, da so podatki, ki nam jih posredujete, resnični, točni, veljavni in popolni, in se strinjate, da boste, če bo treba, posodobili vaše podatke tako, da bodo resnični in točni.
 2. Vaša odgovornost je, da hranite vaš uporabniški račun in geslo zaupna. Prav tako ste odgovorni za vse aktivnosti, ki potekajo na vašem uporabniškem računu.

3. Aplikacije in storitve

 1. Aplikacijo si lahko naložite na vašo mobilno napravo, ki omogoča dostop do interneta, kot sta pametni telefon ali tablica.
 2. Aplikacija in storitve se lahko uporabljajo za nadzor vaših ogrevalnih naprav De Dietrich in za spremljanje porabe energije. Podrobnejše informacije o delovanju aplikacije in storitev najdete na naši spletni strani. De Dietrich lahko brez predhodnega obvestila uvede spremembe v aplikaciji ali storitvah.
 3. Vi ste odgovorni za zaščito vseh obstoječih podatkov na vaši mobilni napravi, preden si naložite aplikacijo.
 4. De Dietrich lahko priskrbi posodobitve programske opreme oz. sistemskih programov aplikacije in vaših ogrevalnih naprav. Nujno je, da si te posodobitve naložite, zato da boste lahko uživali v najnovejših možnostih uporabe ter da bodo aplikacija in vaše ogrevalne naprave vsebovale najnovejšo zaščitno opremo in programe za odpravljanje napak.
 5. Aplikacija in storitve so omogočene na temelju »kot so« in »kot na voljo«. De Dietrich, njegova hčerinska podjetja, dajalci licence, pooblaščeni partnerji in drugi dobavitelji ne jamčijo, da bodo aplikacija in storitve v skladu z vašimi zahtevami, da bodo delovale brez prekinitev, da bodo brez napak ali da se bodo napake popravile. De Dietrich ne daje nobenega jamstva proti kršitvam intelektualne lastnine tretjih strank.
 6. De Dietrich ni pod nobenim pogojem obvezan hraniti in vzdrževati katere koli podatke, ki jih posredujete storitvi. De Dietrich ni obvezan ustvarjati varnostnih kopij podatkov, ki jih vi posredujete.

4. Pravica do uporabe

 1. De Dietrich in dajalci njegove licence si pridržujejo vse pravice, lastništvo in udeležbo pri aplikaciji in storitvah, vključno z vsemi pripadajočimi patenti, avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in pravicami iz modela, poslovnimi skrivnostmi in drugimi pravicami intelektualne lastnine.
 2. S tem vam izdajamo dovoljenje za neizključne in neprenosljive pravice (brez pravice do podlicence) za uporabo aplikacije v formatu objektne kode za vašo lastno nekomercialno uporabo. Aplikacija in storitve se smejo uporabljati le za domačo uporabo in se ne smejo uporabljati v komercialne namene.
 3. Ne smete in tega tudi ne smete dovoliti nobeni tretji osebi, izvajati posegov obratnega inženiringa, razdiranja izvorne kode ali razstavljanja aplikacije, spreminjanja ali prilagajanja aplikacije, spajanja aplikacije v nek drug program ali ustvarjanja ponarejenih del, ki temeljijo na aplikaciji, razen v obsegu, kot to dovoljuje veljavna zakonodaja.

5. Zasebnost

 1. De Dietrich in njegovo podjetje v skupini BDR Thermea Group B. V. zbirata in uporabljata vaše osebne podatke, povezane z vašo uporabo aplikacije, v skladu z našo digitalno izjavo o zasebnosti.

6. Odgovornost

 1. Čeprav vam bo De Dietrich skušal zagotavljati najboljšo možno aplikacijo in storitve, De Dietrich ne glede na to pogodbo ali nedopustno ravnanje nikakor in iz nobenega razloga ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz ali bila povezana z vašo uporabo aplikacije ali storitev. Prej omenjena omejitev odgovornosti ne velja v primeru, če škoda izhaja iz hude malomarnosti ali namerne kršitve De Dietrichovega izvršnega upravljanja.

7. Obdobje veljavnosti in prenehanje

 1. Obdobje veljavnosti pogodbe med vami in De Dietrichom se začne v trenutku, ko privolite v te pogoje uporabe in traja neprekinjeno, razen če preneha v skladu s temi pogoji uporabe.
 2. Ta pogodba preneha veljati takoj in brez dodatnega obvestila v primeru, da kršite oziroma ne izpolnjujete katerega koli pogoja iz teh pogojev uporabe. De Dietrich si pridržuje pravico – v skladu s svojimi pristojnostmi – da v celoti ali delno onemogoči vašo uporabo ali dostop do storitev, vključno z vašim računom, iz katerega koli razloga in brez obvestila. Če vam poteče licenca do uporabe, aplikacije ne smete več uporabljati in jo morate odstraniti.
 3. To pogodbo lahko kadar koli prekinete tako, da aplikacijo izbrišete iz vaše mobilne naprave.

8. Razno

 1. Mogoče bomo morali občasno spremeniti te pogoje uporabe. Na primer, da bomo v skladu s spremembami v veljavni zakonodaji in z regulatornimi zahtevami, ali pri uvedbi manjših tehničnih prilagoditev in izboljšav. Te spremembe ne bodo vplivale na vašo uporabo aplikacije ali storitev.
 2. Mogoče bomo morali uvesti večje spremembe, ki bi lahko vplivale na vašo uporabo aplikacije ali storitev. Če bo to potrebno, bomo stopili v stik z vami in vas v razumnem roku predhodno obvestili o spremembah ter vam povedali, kako izbrišete vaš uporabniški račun, če s temi spremembami ne boste zadovoljni.
 3. De Dietrcih ni odgovoren za nobene zamude ali neizpolnjevanja delovanja, če je ta zamuda ali neizpolnjevanje posledica okoliščin, na katere ne moremo vplivati (višja sila). Višja sila vključuje tudi situacijo višje sile za De Dietrichove dobavitelje.
 4. To pogodbo ureja francosko pravo. Kakršne koli spore med De Dietrichom in vami rešuje izključno sodišče Tribunal de Grande Instance v Strasbourgu.

Ti pogoji uporabe so bili zadnjič spremenjeni 29. januarja 2016.