Condiții de Utilizare ale aplicației De Dietrich SMART TC°

1. Generalități

 1. Aplicația De Dietrich SMART TC° („Aplicația”) este o aplicație mobilă care poate fi utilizată pentru a vă controla aparatele de încălzire De Dietrich. Puteți descărca gratuit Aplicația, deși se pot aplica taxe uzuale pentru conectivitate de date.
 2. Aceste condiții de utilizare („Condiții de Utilizare”) acoperă utilizarea Aplicației și accesul la serviciile conexe („Servicii”). Aceste Condiții de Utilizare nu se aplică aparatelor de încălzire propriu-zise, care sunt guvernate de propriile condiții de vânzare.
 3. Aplicația și Serviciile sunt furnizate de De Dietrich, cu sediul social în 57 rue de la Gare – 67580 Mertzwiller, Franța („noi”, „nouă” sau „De Dietrich”).
 4. Confirmați că aceste Condiții de Utilizare se aplică între dvs. și De Dietrich și nu în raport cu magazinul de aplicații din care ați descărcat Aplicația („Magazin de Aplicații”). Fiecare Magazin de Aplicații poate avea proprii termeni și condiții, cu care trebuie să fiți de acord înainte de a descărca aplicații din acesta. Sunteți de acord să vă conformați și licența dvs. de utilizare a Aplicației este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor acestui Magazin de Aplicații. În măsura în care termenii și condițiile acestor Magazine de Aplicații sunt mai puțin restrictive sau sunt în conflict cu aceste Condiții de Utilizare, se aplică termenii și condițiile mai restrictive sau în conflict din cadrul acestor Condiții de Utilizare.

2. Contul utilizatorului

 1. Înainte de a utiliza funcționalitatea completă a Aplicației și a Serviciilor, trebuie să creați un cont de utilizator. În timpul procesului de înregistrare vi se solicită să furnizați anumite date. Declarați că toate informațiile pe care ni le furnizați sunt adevărate, corecte, actuale și complete și sunteți de acord să actualizați informațiile necesare pentru a păstra corectitudinea și acuratețea acestora.
 2. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității contului dvs. de utilizator și a parolei. De asemenea, sunteți responsabil pentru toate activitățile care au loc în contul dvs. de utilizator.

3. Aplicații și Servicii

 1. Puteți instala Aplicația pe dispozitivul dvs. mobil conectat la internet, cum ar fi telefonul inteligent (smartphone-ul) sau tableta dvs.
 2. Aplicația și Serviciile pot fi utilizate pentru a vă controla aparatele de încălzire De Dietrich și pentru a monitoriza consumul de energie. Informații detaliate privind funcționalitatea Aplicației și Serviciilor pot fi găsite pe site-ul nostru web. De Dietrich poate modifica Aplicația și Serviciile fără notificare prealabilă.
 3. Este responsabilitatea dvs. să vă securizați toate datele existente pe dispozitivul dvs. mobil înainte de a instala Aplicația.
 4. De Dietrich poate furniza actualizări software și/sau firmware pentru Aplicație și pentru aparatele dvs. de încălzire. Este esențial să descărcați aceste actualizări pentru a vă asigura că beneficiați de cele mai noi funcționalități și că Aplicația și aparatele dvs. de încălzire conțin cele mai recente patch-uri de securitate și corecții de erori.
 5. Aplicațiile și Serviciile sunt furnizate „așa cum sunt” și „după cum sunt disponibile”. De Dietrich, afiliații săi, licențiatorii, partenerii și alți furnizori nu garantează că Aplicația și Serviciile vor îndeplini cerințele dvs., vor funcționa fără întrerupere, vor fi lipsite de erori sau că erorile vor fi corectate. De Dietrich nu oferă nicio garanție împotriva încălcării drepturilor de proprietate intelectuală ale terților.
 6. De Dietrich nu are nicio obligație să păstreze și să mențină orice date introduse sau trimise de dvs. către Servicii. De Dietrich nu este obligată să realizeze copii de siguranță ale datelor trimise de dvs.

4. Dreptul de utilizare

 1. De Dietrich și licențiatorii săi păstrează toate drepturile, titlul și interesul în și asupra Aplicației și Serviciilor, inclusiv toate brevetele, drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor comerciale și proiectelor, secretele comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală încorporate în acestea.
 2. Prin prezenta vă acordăm o licență neexclusivă și netransferabilă (fără dreptul de sub-licențiere) de a utiliza Aplicația în format de cod obiect pentru propria dvs. utilizare necomercială. Aplicația și Serviciile nu pot fi utilizate comercial sau într-un mediu nedomestic.
 3. Dvs. nu aveți dreptul și nu trebuie să permiteți niciunei terțe părți să inverseze ingineria, să decompileze sau să dezasambleze Aplicația, să modifice sau să adapteze Aplicația, să integreze Aplicația într-un alt program sau să creeze lucrări derivate pe baza Aplicației, cu excepția cazurilor permise de legislația aplicabilă.

5. Confidențialitate

 1. De Dietrich și grupul din care face parte, BDR Thermea Group BV, colectează și utilizează datele dvs. cu caracter personal în legătură cu utilizarea de către dvs. a Aplicației, în conformitate cu declarația noastră de confidențialitate digitală.

6. Răspunderea

 1. Deși De Dietrich va încerca să vă furnizeze cea mai bună Aplicație posibilă și cele mai bune Servicii posibile, De Dietrich nu va fi în niciun caz răspunzătoare față de dvs., fie prin contract sau delictual, pentru orice daune rezultate din sau în legătură cu utilizarea Aplicației sau a Serviciilor de către dvs. Limitarea răspunderii de mai sus nu se aplică în cazul în care prejudiciul rezultă din neglijența gravă sau din abaterea intenționată a conducerii executive a De Dietrich.

7. Durată și reziliere

 1. Durata acordului dintre dvs. și De Dietrich începe de la acceptarea acestor Condiții de Utilizare și va continua dacă nu este reziliat în conformitate cu aceste Condiții de Utilizare.
 2. Acordul se va încheia imediat și fără notificare suplimentară în cazul încălcării și/sau nerespectării de către dvs. a oricăror termeni din aceste Condiții de Utilizare. De Dietrich își rezervă dreptul de a dezactiva – la discreția sa - utilizarea sau accesul dvs. la Servicii, integral sau parțial, inclusiv la contul dvs., din orice motiv și fără notificare. Dacă licența dvs. expiră, trebuie să întrerupeți utilizarea și să dezinstalați Aplicația.
 3. Puteți rezilia acordul în orice moment prin ștergerea Aplicației de pe dispozitivul mobil.

8. Diverse

 1. Este posibil să fie necesar să modificăm din când în când aceste Condiții de Utilizare. De exemplu, pentru a reflecta modificările din legile și reglementările relevante sau pentru a implementa ajustări și îmbunătățiri tehnice minore. Aceste modificări nu vor afecta utilizarea de către dvs. a Aplicației sau a Serviciilor.
 2. Este posibil să fie necesar să efectuăm modificări mai importante, care pot afecta utilizarea Aplicației sau a Serviciilor. Dacă acest lucru este necesar, vă vom contacta pentru va informa despre modificări cu un preaviz rezonabil și vă vom informa cum să vă ștergeți contul de utilizator dacă nu sunteți mulțumit de aceste modificări.
 3. De Dietrich nu este răspunzătoare pentru întârzieri sau lipse de performanță, în măsura în care o astfel de întârziere sau lipsă se datorează unor circumstanțe în afara controlului său rezonabil (forță majoră). Forța majoră va include, de asemenea, o situație de forță majoră pentru furnizorii De Dietrich.
 4. Prezentul Acord este guvernat de legea franceză. Orice litigii dintre De Dietrich și dvs. vor fi soluționate exclusiv de către Înalta Curte de Justiție din Strasbourg.

Aceste Condiții de Utilizare au fost modificate ultima dată la data de 29 ianuarie 2016.