Όροι Χρήσης De Dietrich SMART TC App

1. Γενικά

 1. Η εφαρμογή De Dietrich SMART TC ("App") είναι μια εφαρμογή για κινητά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των συσκευών θέρμανσης De Dietrich. Μπορείτε να λάβετε δωρεάν την εφαρμογή, αν και μπορεί να ισχύουν κανονικές χρεώσεις δεδομένων για συνδεσιμότητα.
 2. Αυτοί οι όροι χρήσης ("Όροι Χρήσης") καλύπτουν τη χρήση της εφαρμογής και την πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες ("Υπηρεσίες"). Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν ισχύουν για τις ίδιες τις συσκευές θέρμανσης, οι οποίες διέπονται από τους δικούς τους όρους πώλησης.
 3. Η εφαρμογή και οι υπηρεσίες παρέχονται από την De Dietrich, με έδρα τη Γαλλία, 57 rue de la Gare - 67580 Mertzwiller (Groupe BDR Thermea).
 4. Αποδέχεστε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης είναι μεταξύ εσάς και του De Dietrich και όχι με το κατάστημα εφαρμογών από το οποίο κατεβάσατε την εφαρμογή ("App Store"). Κάθε App Store μπορεί να έχει τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις στους οποίους θα πρέπει να συμφωνείτε πριν από τη λήψη εφαρμογών από αυτό. Δέχεστε να συμμορφωθείτε και η άδεια χρήσης της εφαρμογής εξαρτάται από τη συμμόρφωσή σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις του App Store. Στο βαθμό που οι όροι και οι προϋποθέσεις από αυτά τα Καταστήματα App είναι λιγότερο περιοριστικοί από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή αντιβαίνουν σε άλλους όρους, ισχύουν οι πιο περιοριστικοί ή αντιφατικοί όροι και προϋποθέσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης.

2. Λογαριασμός χρήστη

 1. Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις πλήρεις λειτουργίες της εφαρμογής και των υπηρεσιών, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής σας ζητείται να δώσετε ορισμένα στοιχεία. Δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις και συμφωνείτε να ενημερώσετε τις πληροφορίες σας όπως είναι απαραίτητο για να διατηρήσετε την αλήθεια και την ακρίβειά τους.
 2. Είστε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα του λογαριασμού χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας. Είστε επίσης υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στο λογαριασμό χρήστη σας

3. Εφαρμογή και υπηρεσίες

 1. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στην κινητή συσκευή που διαθέτει δυνατότητα διαδικτύου, όπως το smartphone ή το tablet σας.
 2. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των συσκευών θέρμανσης De Dietrich και για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα της εφαρμογής και των υπηρεσιών μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας. Η De Dietrich μπορεί να κάνει τροποποιήσεις στην εφαρμογή και τις υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 3. Είναι ευθύνη σας να εξασφαλίσετε όλα τα υπάρχοντα δεδομένα στην κινητή συσκευή σας πριν εγκαταστήσετε την εφαρμογή.
 4. Η De Dietrich μπορεί να παρέχει ενημερώσεις λογισμικού ή / και υλικολογισμικού για την εφαρμογή και τις συσκευές θέρμανσης. Είναι σημαντικό να κατεβάσετε αυτές τις ενημερώσεις για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να απολαύσετε τις πιο πρόσφατες λειτουργίες και ότι η App και οι συσκευές θέρμανσης σας περιέχουν τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας και διορθώσεις σφαλμάτων.
 5. Οι Εφαρμογές και οι Υπηρεσίες παρέχονται σε βάση "όπως είναι" και "όπως είναι διαθέσιμες". Η De Dietrich, οι συνεργάτες της, οι δικαιοπάροχοι, οι συνεργάτες και άλλοι προμηθευτές δεν εγγυώνται ότι το App και οι Υπηρεσίες θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας, θα λειτουργούν χωρίς διακοπή, θα είναι χωρίς λάθη ή θα διορθώνουν λάθη. Η De Dietrich δεν παρέχει εγγύηση για παράβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
 6. Η De Dietrich δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρεί και να διατηρεί τα δεδομένα που έχετε εισάγει ή υποβάλλει στις Υπηρεσίες. Η De Dietrich δεν είναι υποχρεωμένη να δημιουργεί αντίγραφα των δεδομένων που υποβάλατε.

4. Δικαίωμα χρήσης

 1. Η De Dietrich και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους, τον τίτλο και το συμφέρον τους προς και προς την εφαρμογή και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων σχεδίων, εμπορικών μυστικών και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ενσωματώνονται σε αυτά.
 2. Σας παραχωρούμε μια μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης (χωρίς δικαίωμα υποεξουσιοδότησης) για τη χρήση της εφαρμογής σε μορφή αντικειμενικού κώδικα για δική σας μη εμπορική χρήση. Η εφαρμογή και οι υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται εμπορικά ή σε μη οικιακό περιβάλλον.
 3. Δεν επιτρέπετε σε τρίτο να ανασχηματίσει, να αναδιαμορφώσει ή να αποσυνθέσει την εφαρμογή, να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει την εφαρμογή, να συγχωνεύσει την εφαρμογή σε άλλο πρόγραμμα ή να δημιουργήσει παράγωγα έργα με βάση την εφαρμογή, εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Πολιτική απορρήτου

 1. Η De Dietrich και η εταιρεία της ομάδας BDR Thermea Group B.V. συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη χρήση της εφαρμογής σας σύμφωνα με την ψηφιακή μας δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

6. Ευθύνη

 1. Παρόλο που η De Dietrich θα προσπαθήσει να σας προσφέρει τις καλύτερες δυνατές εφαρμογές και υπηρεσίες, η De Dietrich σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη σε εσάς, είτε πρόκειται για συμβόλαιο είτε για αδικοπραξία, για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή χρήση της εφαρμογής ή τις υπηρεσίες. Ο προαναφερόμενος περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει σε περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της εκτελεστικής διαχείρισης της De Dietrich

7. Διάρκεια και τερματισμός

 1. Ο όρος της συμφωνίας μεταξύ εσάς και της De Dietrich ξεκινά από την αποδοχή σας αυτών των Όρων Χρήσης και θα συνεχιστεί εάν δεν τερματιστεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 2. Η συμφωνία θα τερματιστεί αμέσως και χωρίς επιπλέον ειδοποίηση σε περίπτωση παραβίασης ή / και μη συμμόρφωσης με οποιονδήποτε όρο στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η De Dietrich διατηρεί το δικαίωμα - κατά την κρίση της - να απενεργοποιήσει τη χρήση ή την πλήρη ή μερική πρόσβαση στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού σας, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση. Αν τερματίζεται η άδειά σας, πρέπει να διακόψετε τη χρήση και να καταργήσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής.
 3. Μπορείτε να τερματίσετε τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή διαγράφοντας την εφαρμογή από την κινητή συσκευή σας.

8. Διάφορα

 1. Μπορεί να χρειαστεί να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης από καιρό σε καιρό. Για παράδειγμα, να αντικατοπτρίζει αλλαγές στις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή να εφαρμόζει ήσσονος σημασίας τεχνικές προσαρμογές και βελτιώσεις. Αυτές οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τη χρήση της εφαρμογής ή των υπηρεσιών σας.
 2. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε πιο σημαντικές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση της εφαρμογής ή των υπηρεσιών σας. Εάν αυτό απαιτείται, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε εγκαίρως για τις αλλαγές και θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο διαγραφής του λογαριασμού χρήστη σας, εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με αυτές τις αλλαγές.
 3. Η De Dietrich δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ή αποτυχίες στην εκτέλεση, στο βαθμό που η καθυστέρηση ή η αποτυχία οφείλεται σε περιστάσεις πέραν του εύλογου ελέγχου της (ανωτέρα βία). Η ανωτέρα βία περιλαμβάνει επίσης κατάσταση ανωτέρας βίας για τους προμηθευτές της De Dietrich.
 4. Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το γαλλικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ De Dietrich και εσάς θα επιλυθεί αποκλειστικά από το tribunal de grande instance στο Στρασβούργο.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις 29 Ιανουαρίου 2016.