W niniejszym oświadczeniu objaśniony został sposób gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych.

  1. W jakich przypadkach niniejsze oświadczenie ma zastosowanie?
  2. Kto jest odpowiedzialny za Państwa dane?
  3. Jakie dane gromadzimy i w jaki sposób?
  4. W jaki sposób używamy Państwa danych?
  5. Jakie osoby trzecie mogą mieć dostęp do Państwa danych?
  6. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i jak długo je przechowujemy?
  7. W jaki sposób mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw?

1. W jakich przypadkach niniejsze oświadczenie ma zastosowanie?

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich Państwa danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i przechowujemy podczas użytkowania naszego inteligentnego termostatu oraz związanych z nim aplikacji i usług, oferowanych przez nas usług w zakresie monitoringu lub gdy kontaktują się Państwo z nami w sprawie tych produktów i usług. Więcej informacji

Inteligentny termostat

Inteligentny termostat to termostat z funkcją Wi-Fi, która umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą naszej aplikacji lub bez jej użycia. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i przechowujemy w związku z użytkowaniem inteligentnego termostatu, aplikacji i działanie Państwa urządzenia grzewczego (na przykład kotła lub pompy ciepła).

Usługi w zakresie monitoringu urządzenia

Oferowane przez nas usługi w zakresie monitoringu umożliwiają określenie stanu urządzenia grzewczego i wyznaczenie daty kolejnej konserwacji. Usługa korzysta z modułu komunikacyjnego lub inteligentnego termostatu (zainstalowanego wcześniej w Państwa domu czy na urządzeniu grzewczym lub w dowolnym momencie przez wybraną firmę instalacyjną) w celu transferu danych technicznych dotyczących działania Państwa urządzenia grzewczego na nasze serwery. Dane te udostępniane są osobie odpowiedzialnej za instalację rozwiązania za pośrednictwem podłączonego do sieci pulpitu nawigacyjnego w celu zapoznania się ze stanem urządzenia i podjęcia decyzji dotyczącej konieczności przeprowadzenia konserwacji. Jeśli o Państwa urządzenie grzewcze dba duża firma instalacyjna, istnieje także możliwość udostępnienia danych technicznych dotyczących eksploatacji Państwa urządzenia bezpośrednio takiej firmie, np. za pośrednictwem API. Tego rodzaju przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność za używanie Państwa danych i informowanie o przyjętych zasadach ochrony danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności dostępnym na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to nie odnosi się do pozyskiwania danych za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich. Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Polityce Prywatności znajdującej się na takich stronach (jeśli ma to w danym przypadku zastosowanie).

Ostatnia wersja niniejszego oświadczenia pochodzi z lutego 2019 roku i zastępuje ona wszelkie wcześniejsze wersje. Niniejsze oświadczenie może być okresowe zmieniane. O każdej wprowadzonej zmianie zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub naszych aplikacji zanim zmiany takie wejdą w życie, a zaktualizowana wersja oświadczenia zamieszczona zostanie na tej stronie internetowej.

2. Kto jest odpowiedzialny za Państwa dane

Jako De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. jesteśmy wiodącym producentem i dystrybutorem innowacyjnych systemów grzewczych, systemów gorącej wody oraz usług w tym zakresie. Nasza siedziba główna mieści się we Wrocławiu, przy ulicy Północnej 15-19. Nasz inteligentny termostat nosi nazwę TC Smart, a usługi w zakresie monitoringu – monitoringu urządzenia. Więcej informacji na temat De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o., naszych produktów i usług można znaleźć na stronie internetowej De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. jest częścią BDR Thermea Group z siedzibą główną w Apeldoorn. BDR Thermea Group jest właścicielem wielu znanych na całym świecie marek działających w branży systemów grzewczych i systemów przygotowania gorącej wody. Wśród nich warto wymienić między innymi Baxi, De Dietrich, Remeha, Brötje, Chappée oraz Baymak. Więcej informacji na temat BDR Thermea Group i posiadanych przez nią marek można znaleźć na stronie internetowej BDR Thermea Group, link……….

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. i BDR Thermea Group B.V. (zwane dalej w treści niniejszego oświadczenia łącznie „De Dietrich” lub „my”) ponoszą wspólną odpowiedzialność za gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta i zaznaczenie, że mają Państwo pytania dotyczące ochrony prywatności lub kwestii prawnych. Więcej informacji.

De Dietrich i BDR Thermea Group B.V. ponoszą wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych, uzyskanych w związku z użytkowaniem inteligentnego termostatu lub usług monitoringu. Zakres odpowiedzialności naszej firmy dotyczący obowiązków związanych z ochroną danych osobowych został udokumentowany w formie pisemnej. Podsumowując, w razie chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw, takich jak prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich poprawienia i inne prawa opisane w pkt. 7, mogą Państwo skontaktować się z De Dietrich lub BDR Thermea Group B.V. De Dietrich oraz BDR Thermea Group B.V. zobowiązały się do wzajemnej pomocy w celu zapewnienia Państwu możliwości skorzystania z przysługujących Państwu praw oraz zagwarantowania sprawnego i punktualnego rozpatrywania składanych skarg i odpowiadania na zadane pytania.

3. Jakie dane gromadzimy i w jaki sposób?

Kiedy używają Państwo naszego inteligentnego termostatu Kiedy używają Państwo inteligentnego termostatu i aplikacji, gromadzimy na Państwa temat następujące dane: (1) informacje na temat konta użytkownika, (2) informacje dotyczące ustawień oraz dane na temat sposobu użytkowania przez Państwa termostatu i aplikacji, (3) dane techniczne z Państwa urządzenia grzewczego oraz (4) informacje udostępniane w przypadku kontaktu. Więcej informacji

1. Informacje na temat konta użytkownika

Po połączeniu inteligentnego termostatu z aplikacją zostaną Państwo poproszeni o utworzenie konta użytkownika. Informacje potrzebne do utworzenia takiego konta mogą obejmować imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, datę urodzenia oraz dane kontaktowe takie jak adres e-mail i numer telefonu. Za Państwa zgodą użyjemy danych lokalizacyjnych pochodzących z urządzenia mobilnego w celu określenia Państwa miejsca zamieszkania. Pola obowiązkowe do wypełnienia są wyraźnie oznaczone.

2. Informacje dotyczące ustawień oraz dane na temat sposobu użytkowania termostatu i aplikacji

Przy konfiguracji Państwa inteligentnego termostatu zostaną Państwo poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących zamierzonego sposobu użytkowania urządzenia. Pytania te mogą dotyczyć Państwa preferencji oraz harmonogramów programowania, o ile chcą Państwo skorzystać z opcji bazujących na funkcji lokalizacji i innych ustawień, takich jak wybór trybu pracy (tryb ręczny, planowany lub tryb ochrony przed zamarzaniem).

Gromadzimy dane dotyczące korzystania z inteligentnego termostatu, aplikacji oraz Państwa urządzenia grzewczego, w tym informacje o częstotliwości użytkowania (np. wciskania przycisków na termostacie, czasie podłączenia do aplikacji i liczbie kliknięć na ekranie), zadanych wartościach temperatury, aktualnej temperaturze, kodach błędów oraz zużyciu energii przez urządzenia grzewcze. Dane te zbierane są co godzinę i przekazywane na nasze serwery.

3. Dane techniczne dotyczące Państwa inteligentnego termostatu, aplikacji i urządzenia grzewczego

Gromadzimy dane techniczne dotyczące Państwa inteligentnego termostatu, aplikacji oraz urządzenia grzewczego, w tym model i numer seryjny, osprzęt i adres IP, wersję oprogramowania i inne informacje techniczne pochodzące z Państwa urządzenia grzewczego, takie jak czas nagrzewania i czas pracy pompy, ciśnienie wody, wartości temperatury, szybkość pracy wentylatora i pompy, status zaworu, zużycie energii, informacje o zużyciu i uszkodzeniach, kody błędów. Dane te zbierane są kilka razy w ciągu minuty i przekazywane na nasze serwery.

4. Informacje udostępniane w przypadku kontaktu

Każda wysłana do nas wiadomość i każda rozmowa z naszymi konsultantami jest rejestrowana. Kiedy dzwonią Państwo do nas, nasz dział pomocy rejestruje zadawane pytania lub skargi w bazie danych. Możemy także monitorować lub nagrywać rozmowy telefoniczne dla celów szkoleniowych oraz w celu podniesienia jakości obsługi.

Kiedy korzystają Państwo z oferowanych przez nas usług w zakresie monitoringu

Kiedy korzystają Państwo z oferowanych przez nas usług w zakresie monitoringu, gromadzimy na Państwa temat następujące dane: (1) imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, (2) dane techniczne pochodzące z Państwa urządzenia grzewczego oraz (3) informacje udostępniane w przypadku kontaktu. Więcej informacji

1. Imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe

Podczas rejestracji modułu komunikacyjnego na naszej stronie internetowej zapisujemy Państwa adres e-mail. Nie zapisujemy natomiast takich danych, jak imię i nazwisko lub adres zamieszkania, ponieważ nie są to informacje potrzebne do świadczenia danej usługi. Jednakże osoba odpowiedzialna za instalację rozwiązania może dodać te dane za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego, którego używa do monitorowania wydajności technicznej Państwa urządzenia grzewczego.

2. Dane techniczne pochodzące z Państwa urządzenia grzewczego

Pobieramy takie dane jak numer seryjny Państwa modułu komunikacyjnego oraz urządzenia grzewczego, a także informacje dotyczące technicznego aspektu jego pracy. Informacje takie mogą obejmować czas nagrzewania i czas pracy pompy, ciśnienie wody, wartości temperatury, prędkość pracy wentylatora i pompy, status zaworu, informacje o zużyciu i uszkodzeniach, kody błędów. Dane te zbierane są kilka razy w ciągu minuty i przekazywane na nasze serwery. Dane te udostępniane są osobie odpowiedzialnej za instalację rozwiązania za pośrednictwem podłączonego do sieci pulpitu nawigacyjnego lub bezpośrednio, jeśli korzystają Państwo z usług dużej firmy instalacyjnej.

3. Informacje udostępniane w przypadku kontaktu

Każda wysłana do nas wiadomość i każda rozmowa z naszymi konsultantami jest rejestrowana. Kiedy dzwonią Państwo do nas, nasz dział pomocy rejestruje zadawane pytania lub skargi w bazie danych. Możemy także monitorować lub nagrywać rozmowy telefoniczne dla celów szkoleniowych oraz w celu podniesienia jakości obsługi.

Te kategorie danych zbieramy w następujący sposób: (1) gromadzimy dane udostępniane przez Państwa (podczas konfiguracji inteligentnego termostatu, kiedy tworzą Państwo konto, rejestrują się w module komunikacyjnym lub kiedy kontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta); (2) automatycznie gromadzimy dane z Państwa inteligentnego termostatu, aplikacji oraz urządzenia grzewczego w sposób opisany powyżej; oraz (3) możemy gromadzić dane otrzymywane od osoby odpowiedzialnej za instalację Państwa sprzętu, jeśli osoba taka przeprowadza dla Państwa urządzenia aktywację usługi w zakresie monitoringu za pomocą podłączonego do sieci pulpitu nawigacyjnego.

4. W jaki sposób używamy Państwa danych?

Używamy Państwa danych w następujących celach: (1) W celu świadczenia usług oraz kontaktu, (2) w celach badawczych nakierowanych na podnoszenie poziomu oferowanych produktów i usług, (3) w celach marketingowych, a także (4) w celach ewidencyjnych oraz by przestrzegać obowiązków ustawowo-prawnych. Więcej informacji

1. W celu świadczenia usług oraz kontaktu

W celu świadczenia usług w zakresie monitoringu oraz usług związanych z naszym inteligentnym termostatem potrzebujemy większości z wymienionych w punkcie 3 informacji.

Aby spersonalizować Państwa inteligentny termostat oraz aplikację, a także w celu wysyłania wiadomości dotyczących oferowanych przez nas usług, takich jak informacje na temat aktualizacji z zakresu bezpieczeństwa lub nowych funkcji, wykorzystujemy Państwa dane kontaktowe oraz informacje na temat konta użytkownika. Państwa danych kontaktowych potrzebujemy również, aby odpowiadać na zadane pytanie, kiedy kontaktujecie się Państwo z naszym działem obsługi klienta.

Dane konfiguracyjne, dane na temat sposobu użytkowania inteligentnego termostatu i aplikacji oraz dane techniczne pochodzące z Państwa urządzenia grzewczego wykorzystywane są przez nas do tworzenia programu ustawień temperatury, weryfikacji poprawności pracy Państwa inteligentnego termostatu i aplikacji, wysyłania komunikatów systemowych, podnoszenia poziomu świadczonych usług. Dane te w przyszłości wykorzystywane będą także w celu dostarczenia Państwu informacji na temat prognozowanego zużycia energii przez urządzenie grzewcze. Opcja bazuje na informacjach pogodowych dla lokalizacji Państwa De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. i, w razie jej aktywacji, umożliwia korzystanie z inteligentnych funkcjonalności w zakresie obliczania zużycia energii.

Jeśli korzystają Państwo z usług w zakresie monitoringu, dane techniczne dotyczące Państwa urządzenia grzewczego są zapisywane i udostępniane osobie odpowiedzialnej za instalację rozwiązania za pośrednictwem podłączonego do sieci pulpitu nawigacyjnego lub bezpośrednio, jeśli korzystają Państwo z usług dużej firmy instalacyjnej. Osoba odpowiedzialna za instalację może wyświetlić dane, zapoznać się ze stanem urządzenia i podjąć decyzję w kwestii konieczności przeprowadzenia konserwacji. W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z usługi w zakresie monitoringu i, co za tym idzie, przekazywania informacji dotyczących Państwa urządzenia do naszej bazy danych oraz udostępniania ich osobie odpowiedzialnej za instalację. Aby tego dokonać, należy postępować zgodnie z instrukcją, którą znajdą Państwo w wiadomości e-mail otrzymanej w momencie aktywacji usługi w zakresie monitoringu lub skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta.

2. W celach badawczych nakierowanych na podnoszenie poziomu oferowanych produktów i usług

Prowadzimy badania nad ogólnymi tendencjami w zakresie użytkowania naszych produktów oraz korzystania z usług przez klientów. Badania te mają na celu uzyskanie wiedzy na temat zachowań i preferencji naszych klientów, która pozwoli nam rozwijać i doskonalić oferowane produkty i usługi.

Aby przeprowadzić takie badania, możemy łączyć i analizować następujące dane wymienione w punkcie 3: informacje dotyczące ustawień oraz dane na temat sposobu użytkowania przez Państwa termostatu i aplikacji oraz dane techniczne dotyczące Państwa inteligentnego termostatu, aplikacji i urządzenia grzewczego. Do tego celu używamy wyłącznie danych zagregowanych. Nie używamy natomiast danych, które pozwoliłyby na Państwa bezpośrednią identyfikację, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów badawczych ze względu na ważne i uzasadnione przyczyny odnoszące się do Państwa sytuacji (patrz punkt 7 poniżej).

3. W celach marketingowych

Aby informować Państwa o nowych lub zaktualizowanych produktach i usługach od marek, które mogą Państwa interesować, wykorzystujemy Państwa dane kontaktowe oraz informacje na temat konta użytkownika. Bezpośrednie wiadomości marketingowe wysyłamy tylko po uprzednim uzyskaniu od Państwa zgody. W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji takich wiadomości; aby tego dokonać należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się w odpowiedniej komunikacji marketingowej, za pomocą ustawień konta (jeśli opcja ta jest dostępna) lub kontaktując się naszym biurem obsługi klienta. Analizę Państwa danych i personalizację ofert marketingowych pod ich kątem przeprowadzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu związanego z dostarczaniem Państwu odpowiednich ofert. Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych do celów marketingowych w dowolnym momencie (patrz: punkt 7 poniżej).

4. W celach ewidencyjnych oraz by przestrzegać obowiązków ustawowo-prawnych.

Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy Państwa dane do wewnętrznych celów naszej firmy, takich jak prowadzenie ewidencji i przestrzeganie obowiązków ustawowo-prawnych.

Podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych Zbieramy, wykorzystujemy, udostępniamy i przechowujemy Państwa dane osobowe w celu świadczenia Państwu naszych usług, wypełnienia obowiązujących nas postanowień prawnych, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich oraz, jeśli używamy Państwa danych osobowych w celach marketingowych, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Więcej informacji

W przypadku odmowy udostępnienia danych wymaganych dla wypełnienia postanowień umowy lub obowiązków prawnych, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu całości lub części usług, jakich Państwo od nas oczekują.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich, staramy się zachować równowagę między takimi interesami, a Państwa prawem do ochrony prywatności. W stosownych wypadkach podejmiemy odpowiednie środki mające na celu ochronę Państwa prywatności i zapobieganie szkodom. Uzasadnione interesy naszej firmy mogą obejmować na przykład kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną lub zagadnienia dotyczące podnoszenia jakości usług i ofert. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tych interesów, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym powyżej opisem celów, w których przetwarzamy Państwa dane.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze względu na ważne i uzasadnione przyczyny odnoszące się do Państwa sytuacji (patrz punkt 7 poniżej).

5. Jakie osoby trzecie mogą mieć dostęp do Państwa danych?

Możemy ujawniać lub udostępniać Państwa dane osobowe osobie odpowiadającej za instalację Państwa urządzenia, firmom należącym do naszej Grupy, dostawcom usług i partnerom dla następujących celów: (1) w celu świadczenia Państwu naszych usług, (2) w celu świadczenia Państwu usług przez osoby trzecie, (3) w celu wspierania działalności biznesowej naszej firmy, a także (4) w celach badawczych i marketingowych. Więcej informacji

1. W celu świadczenia Państwu naszych usług

Jeśli korzystają Państwo z naszych usług w zakresie monitoringu, możemy udostępniać dane techniczne pochodzące z Państwa urządzenia grzewczego osobie odpowiedzialnej za instalację za pośrednictwem podłączonego do sieci pulpitu nawigacyjnego lub bezpośrednio (jak określono powyżej).

W przypadku korzystania z usług osób trzecich w zakresie przeprowadzania czynności serwisowych lub konserwacyjnych Państwa urządzenia, możemy udostępniać dane oraz wyniki analizy pochodzące z Państwa inteligentnego termostatu w zakresie, w jakim są one niezbędne do zapewnienia Państwu kompletnej usługi.

2. W celu świadczenia Państwu usług przez osoby trzecie

Możemy zaproponować Państwu usługę realizowaną we współpracy z jednym z naszych partnerów, np. w zakresie automatyki domowej. W takim przypadku możemy udostępniać Państwa dane osobowe takim partnerom w celu optymalnego wykorzystania oferowanych przez nich lub połączonych wspólnych usług.

Państwa dane będą udostępniane, jeśli naszym zdaniem usługi świadczone przez osoby trzecie będą przez Państwa pożądane i stanowić będą dodatkową korzyść. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie takim osobom trzecim. O naszych planach zostaną Państwo wcześniej poinformowani i poproszeni o wyrażenie na nie zgody.

Możemy także zaoferować Państwu możliwość połączenia inteligentnego termostatu z innymi inteligentnymi urządzeniami, aplikacjami lub usługami proponowanymi przez osoby trzecie. Od Państwa decyzji zależy, czy zechcą Państwo połączyć swój inteligentny termostat z urządzeniami, aplikacjami lub usługami oferowanymi przez osoby trzecie. W każdej takiej sytuacji poinformujemy Państwa wcześniej, do jakich danych takie osoby trzecie uzyskają dostęp. Osoby trzecie będą przetwarzać Państwa dane zgodnie z własnymi warunkami świadczenia usług i polityką prywatności. Należy pamiętać, że jako firma nie mamy wpływu na takie przetwarzanie.

3. W celu wspierania działalności biznesowej naszej firmy

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe zaufanym osobom trzecim, które wykonują działalność biznesową lub świadczą usługi w naszym imieniu. Osoby takie obejmują dostawców usług IT, którzy wspierają naszą firmę w zakresie rozwijania i konserwacji aplikacji i systemów informatycznych oraz dostawców usług hostingowych. Korzystamy także z pomocy agencji oferujących usługi marketingowe, Wszystkie takie osoby trzecie będą zobowiązane do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych oso bowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z naszymi instrukcjami.

4. W celach badawczych i marketingowych

De Dietrich jest częścią BDR Thermea Group. Firmy należące do naszej Grupy mogą wymieniać się między sobą informacjami w celach badawczych i marketingowych (patrz: punkt 4 powyżej).

Możemy także udostępniać Państwa dane osobowe organom ustawowym, podatkowym lub śledczym, jeśli będzie to wymagane przez prawo. Możemy udostępniać zagregowane, niespersonalizowane informacje osobom trzecim, takie jak na przykład dane na temat tendencji dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych. Dokładamy wszelkich starań, aby takie niespersonalizowane informacje nie mogły zostać w żaden sposób powiązane z konkretnymi użytkownikami naszych produktów lub usług.

Firmy należące do naszej Grupy, dostawcy usług oraz partnerzy mogą mieć siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (co oznacza wszystkie kraje Unii Europejskiej, Liechtenstein, Norwegię i Islandię). W takich przypadkach ma miejsce międzynarodowe przekazywanie danych osobowych. Więcej informacji

Ustawodawstwo tych krajów może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak przepisy obowiązujące w Polsce. W razie potrzeby podejmiemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu spełnienia wymogów dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych, takich jak Standardowe Klauzule Umowne UE (patrz: art. 46 RODO). Umowy takie zawierają standardowe klauzule umowne zawierane z osobami trzecimi w celu zapewnienia, że przekazywanie danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego spełnia europejskie normy prywatności. W przypadku usług świadczonych przez osoby trzecie, możemy poprosić Państwa o zgodę na przekazywanie Państwa danych osobowych (patrz: art. 49 RODO).

6. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i jak długo je przechowujemy?

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone. W tym celu używamy odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby Państwa dane były chronione przed nieuprawnionym lub bezprawnym użyciem, zmianą, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz utratą.

Przechowujemy Państwa dane w naszym systemie tak długo, jak wymaga tego realizacja celów opisanych w niniejszym oświadczeniu lub dopóki obowiązek taki wynika z postanowień prawnych lub rozwiązywanych sporów. Jeśli usuną Państwo swoje konto użytkownika, zaprzestaną korzystania z naszych usług na okres lat trzech lub Państwa dane nie będą nam dłużej potrzebne, zostaną one skasowane lub zanonimizowane. W praktyce oznacza to, że Państwa dane osobowe usuwane są z naszego systemu w ciągu 30 dni od momentu skasowania konta.

Pewne informacje są przetwarzane i przechowywane bezpośrednio na Państwa inteligentnym termostacie lub w aplikacji. Mogą Państwo usunąć takie informacje resetując termostat do ustawień fabrycznych lub usuwając aplikację.

7. W jaki sposób mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw?

W celu skorzystania z wszelkich praw przysługujących Państwu na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, które obejmują (1) prawo dostępu do Państwa danych, (2) prawo do ich poprawienia, (3) prawo do usunięcia danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych, (5) prawo do przenoszenia danych oraz (6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, mogą Państwo skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Należy pamiętać, że w takim przypadku wymagane może być podanie przez Państwa informacji dodatkowych w celu weryfikacji tożsamości. Więcej informacji

1. Prawo dostępu do danych

Prawo to umożliwia zapytanie nas, czy przetwarzamy jakiekolwiek Państwa dane osobowe i, w razie odpowiedzi twierdzącej, uzyskanie dostęp do kopii takich danych. Realizując prawo dostępu do danych, przekażemy Państwu również dodatkowe informacje, takie jak cele przetwarzania danych, ich kategorie oraz wszelkie inne informacje niezbędne do skorzystania z danego prawa.

2. Prawo do poprawienia danych

Mają Państwo prawo do poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne. Na Państwa życzenie poprawimy takie niedokładne dane osobowe oraz, uwzględniając cel przetwarzania, uzupełnimy dane niekompletne, w którym to celu wymagane może być dostarczenie przez Państwa oświadczenia uzupełniającego.

3. Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo także prawo do żądania usunięcia Państwa danych, co odnosi się nie tylko do usunięcia Państwa danych z bazy danych naszej firmy, lecz również, wszędzie gdzie ma to zastosowanie, z baz danych innych administratorów, którym Państwa dane zostały wcześniej przez nas udostępnione. Usunięcie Państwa danych osobowych dotyczy tylko określonych sytuacji przewidzianych przez prawo i wymienionych w treści art. 17 RODO, takich jak przypadki, w których Państwa dane osobowe nie są dłużej potrzebne dla realizacji celu ich przetwarzania lub jeśli były one przetwarzane bezprawnie. Z uwagi na sposób zarządzania pewnymi usługami, usunięcie kopii zapasowych z naszych serwerów może zająć trochę czasu.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Na mocy tego prawa zawiesimy przetwarzanie Państwa danych na pewien okres czasu. Okoliczności, które mogą stanowić powód skorzystania z tego prawa, obejmują sytuacje, w których podważona została poprawność Państwa danych, w związku z czym potrzebujemy czasu na ich weryfikację. Prawo to nie zabrania nam dalszego przechowywania Państwa danych osobowych. Przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania danych zostaną Państwo poinformowani o takim fakcie.

5. Prawo do przenoszenia danych

Przysługujące Państwu prawo do przenoszenia danych oznacza, że mogą Państwo zażądać od nas udostępnienia Państwa danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do przetwarzania maszynowego formacie, jeśli jest to technicznie możliwe. Na Państwa życzenie, o ile jest to technicznie możliwe, przekażemy Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi.

6. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, co oznacza w praktyce, że mogą Państwo zażądać od nas zaprzestania dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo to obejmuje przypadki, dla których zasada „prawnie uzasadnionego interes” (obejmująca profilowanie) stanowi podstawę prawną przetwarzania (patrz: punkt 4).

W dowolnym momencie bezpłatnie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwu danych do celów marketingowych, o ile Państwa dane były przetwarzane w takich celach, co obejmuje cele z zakresu profilowania w zakresie, w jakim jest to powiązane z aktywnością marketingową. Jeśli skorzystają Państwo z tego prawa, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Mogą zaistnieć sytuacje, w których będziemy upoważnieni do odmowy lub ograniczenia Państwa praw opisanych w niniejszym punkcie. W każdym przypadku dokładnie przeanalizujemy, czy taka odmowa bądź ograniczenie mają zastosowanie i poinformujemy Państwa o rezultatach naszej oceny sytuacji. Więcej informacji

Możemy na przykład odrzucić Państwa żądanie dotyczące dostępu do danych, jeśli będzie to konieczne dla ochrony praw i wolności innych osób fizycznych. Możemy również odmówić prośbie o skasowanie Państwa danych osobowych, jeśli przetwarzanie takich danych jest konieczne w celu wykonania zobowiązań prawnych Prawo do przenoszenia danych nie zostanie wykonane na przykład w przypadku, jeśli dane osobowe nie zostały dostarczone przez Państwa, jeśli przetwarzamy je na innej podstawie, niż Państwa zgoda lub, jeśli są one niezbędne do realizacji postanowień umownych.

W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie danych, zapraszamy do kontaktu. W razie jakichkolwiek niewyjaśnionych wątpliwości, mają Państwo prawo do złożenia skargi właściwemu Organowi ds. Ochrony Danych.