OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI De Dietrich Thermique, S.A.S. SMART TC°

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

  1. Kiedy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie?
  2. Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane?
  3. Jakie dane są przez nas gromadzone i w jaki sposób?
  4. W jaki sposób korzystamy z Twoich danych?
  5. Jakie podmioty trzecie mają dostęp do Twoich danych?
  6. Jak zabezpieczamy Twoje dane oraz przez jaki okres są one przechowywane?
  7. W jaki sposób możesz korzystać ze swoich praw?

1. Kiedy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie?

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich informacji osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i przechowujemy w związku z korzystaniem z naszego inteligentnego termostatu oraz związanych z nim aplikacji i usług, z naszej usługi monitorowania lub podczas kontaktowania się z nami w sprawie tych produktów i usług.

Inteligentny termostat

Inteligentny termostat to termostat z funkcją Wi-Fi, który może być sterowany za pomocą aplikacji lub bez niej. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych gromadzonych, używanych, udostępnianych i przechowywanych w związku z działaniem inteligentnego termostatu, aplikacji i Twojego urządzenia (na przykład bojlera lub pompy ciepła).

Usługa monitorowania

Nasza usługa monitorowania to usługa, która może określić stan Twojego urządzenia i przewidzieć, kiedy należy przeprowadzić czynności konserwacyjne. Usługa wykorzystuje moduł komunikacyjny lub inteligentny termostat (który jest fabrycznie zainstalowany w Twoim domu lub urządzeniu lub może zostać zainstalowany przez instalatora), aby wysyłać dane techniczne dotyczące działania Twojego urządzenia do naszych serwerów. Przekazujemy te dane Twojemu instalatorowi za pomocą panelu sterowania online, aby mógł on określić stan Twojego urządzenia i zdecydować, czy jest wymagana konserwacja. Jeśli Twoje urządzenie jest obsługiwane przez dużą firmę instalacyjną, możemy dostarczyć dane techniczne dotyczące działania Twojego urządzenia bezpośrednio do tej firmy, na przykład za pośrednictwem interfejsu API (interfejs programowania aplikacji). Takie duże firmy instalacyjne są odpowiedzialne za gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych oraz informowanie o swoich praktykach w zakresie ochrony danych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania informacji z naszych stron internetowych prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności dotyczącym stron internetowych. Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące stron internetowych nie ma zastosowania do gromadzenia danych za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności tych stron internetowych (jeśli są dostępne).

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione w dniu 13/10/2017 i zastępuje wcześniejsze wersje. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania od czasu do czasu zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, o czym powiadomimy Cię publikując zmienione oświadczenie na tej stronie internetowej lub prześlemy stosowne informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez nasze aplikacje.

2. Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane?

Jesteśmy De Dietrich Thermique, S.A.S. wiodącym producentem i dystrybutorem innowacyjnych systemów ogrzewania i systemów podgrzewania wody oraz usług. Mamy biura w Północna 15, 54-105, Wrocław, Polska. Nasz inteligentny thermostat nazywa się SMART TC°, zaś nazwa usługi monitorowania brzmi. W celu uzyskania więcej informacji o De Dietrich Thermique, S.A.S. oraz o naszych produktach i usługach, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej De Dietrich Thermique, S.A.S..

De Dietrich Thermique, S.A.S. jest spółką z grupy BDR Thermea Group, której siedziba główna znajduje się w Apeldoorn, Holandia. BDR Thermea Group posiada różnorodne, znane na całym świecie i popularne produkty grzewcze takich marek jak Baxi, De Dietrich, Remeha, Brötje, Chappée i Baymak. Aby uzyskać więcej informacji na temat BDR Thermea Group i jej marek zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej firmy BDR Thermea.

De Dietrich Thermique, S.A.S. oraz BDR Thermea Group B.V. (nazywane łącznie “De Dietrich Thermique, S.A.S.” lub “my”) są odpowiedzialne za gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Prosimy o wskazanie, że Twoje pytania dotyczą prywatności lub kwestii prawnych.

3. Jakie dane są przez nas gromadzone i w jaki sposób?

Inteligentny termostat

Podczas korzystania z inteligentnego termostatu i aplikacji gromadzimy następujące informacje: (1) dane z konta użytkownika, (2) dane konfiguracyjne i dane dotyczące korzystania przez Ciebie z inteligentnego termostatu i aplikacji, (3) dane techniczne z Twojego urządzenia oraz (4) dane gromadzone gdy kontaktujesz się z nami.

1. Konto użytkownika - dane

Podczas łączenia Twojego inteligentnego termostatu z aplikacją zostaniesz poproszony o utworzenie konta użytkownika. Konto użytkownika może zawierać Twoje imię i nazwisko, adres domowy i kod pocztowy, datę urodzenia oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu. Obowiązkowe pola są wyraźnie zaznaczone.

2. Dane konfiguracyjne i dane dotyczące korzystania przez Ciebie z inteligentnego termostatu i aplikacji

Podczas konfigurowania Twojego inteligentnego termostatu zostaną Ci zadane pytania dotyczące jego zamierzonego stosowania. Obejmuje to pytania dotyczące preferencji, harmonogramów programowania i innych ustawień, takich jak wybrane tryby (ręczny, planowy lub bezszronowy).

Gromadzimy dane o Twoim korzystaniu z inteligentnego termostatu, aplikacji i urządzenia. Obejmuje to dane dotyczące częstotliwości używania (na przykład naciśnięcia przycisku termostatu, czasu połączeń aplikacji i kliknięć ekranu), ustawienia temperatury, bieżącej temperatury, kodów błędów i zużycia energii przez Twoje urządzenie. Te dane są gromadzone co godzinę i przesyłane do naszych serwerów.

3. Dane techniczne dotyczące Twojego inteligentnego termostatu, aplikacji i urządzenia

Gromadzimy dane techniczne dotyczące Twojego inteligentnego termostatu, aplikacji i Twojego urządzenia. Obejmuje to informacje o modelu i numerze seryjnym, sprzęcie i adresie IP, wersji oprogramowania, a także inne informacje techniczne z Twojego urządzenia, takie jak czas nagrzewania i działania pomp, wysokość ciśnienia wody, temperatury, prędkość wentylatora i pompy, stan zaworu, zużycie energii, ostrzeżenia dotyczące zużycia oraz kody błędów. Te dane są gromadzone kilka razy na minutę i przesyłane do naszych serwerów.

4. Dane gromadzone gdy kontaktujesz się z nami

Rejestrujemy otrzymane od Ciebie wiadomości e-mail oraz wiadomości na chacie. Kiedy zadzwonisz do nas, nasz dział pomocy technicznej zarejestruje Twoje pytania lub skargi w naszej bazie danych. Możemy również rejestrować rozmowy telefoniczne dla celów szkoleniowych.

Usługa monitorowania

Kiedy korzystasz z naszej usługi monitorowania gromadzimy następujące informacje od Ciebie i o Tobie: (1) imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe, (2) dane techniczne z Twojego urządzenia oraz (3) dane gromadzone gdy się z nami kontaktujesz.

1. Imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe

Zapisujemy Twój adres e-mail przy rejestracji modułu komunikacyjnego na naszej stronie internetowej. Nie gromadzimy informacji dotyczących imienia i nazwiska oraz adresu, ponieważ nie jest to wymagane do świadczenia usługi. Jednakże instalator może dodać te informacje do panelu sterowania online, którego używa do monitorowania wydajności technicznej Twojego urządzenia.

2. Dane techniczne z Twojego urządzenia

Gromadzimy dane o numerze seryjnym urządzenia i module komunikacyjnym oraz informacje dotyczące technicznej eksploatacji Twojego urządzenia. Takie informacje mogą obejmować czas nagrzewania oraz pracy pompy, ciśnienie wody, temperatury, prędkość wentylatora i pompy, stan zaworu, ostrzeżenia o zużyciu i kody błędów. Dane te są gromadzone kilka razy na minutę i przesyłane do naszych serwerów. Udostępniamy te dane Twojemu instalatorowi za pomocą panelu sterowania online lub bezpośrednio jeśli Twoje urządzenie jest obsługiwane przez większą firmę instalacyjną.

3. Dane gromadzone gdy kontaktujesz się z nami

Rejestrujemy otrzymane od Ciebie wiadomości e-mail oraz wiadomości przekazane za pośrednictwem chata. Gdy zadzwonisz do nas, nasz dział pomocy technicznej zarejestruje Twoje pytania lub skargi w naszej bazie danych. Możemy również rejestrować rozmowy telefoniczne dla celów szkoleniowych.

Gromadzimy te kategorie danych w następujący sposób: (1) gromadzimy dane, które nam przekazujesz (podczas konfiguracji inteligentnego termostatu, podczas tworzenia konta lub rejestrowania modułu komunikacyjnego lub podczas kontaktu z obsługą klienta), (2) automatycznie gromadzimy dane z Twojego inteligentnego termostatu, aplikacji lub Twojego urządzenia jak opisaliśmy powyżej, (3) możemy otrzymywać dane od Twojego instalatora, gdy uruchamia Twoje urządzenie w panelu sterowania online dla celów świadczenia usługi monitorowania.

4. W jaki sposób korzystamy z Twoich danych?

Używamy Twoich danych do następujących celów: (1) świadczenie usług i komunikacja z Tobą, (2) badania mające na celu poprawę naszych produktów i usług, (3) marketing bezpośredni oraz (4) dokumentacja i wypełnianie obowiązków ustawowych.

1. Świadczenie usług i komunikacja z Tobą

Aby możliwe było dostarczenie naszego inteligentnego termostatu i usług monitorowania wymagane jest podanie większości informacji opisanych w punkcie 3.

Korzystamy z informacji z Twojego konta użytkownika i danych kontaktowych w celu spersonalizowania Twojego inteligentnego termostatu i aplikacji oraz wysyłania wiadomości serwisowych, takich jak wiadomości o aktualizacjach zabezpieczeń lub nowej funkcjonalności. Używamy danych kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytania gdy kontaktujesz się z naszym biurem obsługi klienta.

Dane konfiguracyjne, dane dotyczące Twojego korzystania z inteligentnego termostatu oraz aplikacji i dane techniczne z urządzenia służą do tworzenia programu ustawień temperatury, sprawdzania prawidłowego funkcjonowania Twojego inteligentnego termostatu i aplikacji oraz do wysyłania powiadomień systemowych, ulepszania doświadczeń użytkowników końcowych oraz, w przyszłości, do przekazywania Tobie informacji o szacowanym zużyciu energii przez Twoje urządzenie.

Jeśli korzystasz z usług monitorowania, dane techniczne dotyczące Twojego urządzenia są rejestrowane i przekazywane instalatorowi za pomocą panelu sterowania online lub bezpośrednio jeśli urządzenie jest obsługiwane przez większą firmę instalacyjną. Twój instalator może wyświetlać te dane i może określać stan Twojego urządzenia i określić czy zachodzi potrzeba konserwacji.

2. Badania mające na celu poprawę naszych produktów i usług

Prowadzimy badania nad ogólnymi trendami w sposobie korzystania przez naszych klientów z naszych produktów i usług. Robimy to, aby lepiej zrozumieć zachowanie i preferencje naszych klientów oraz rozwijać i doskonalić nasze produkty i usługi.

Aby przeprowadzić nasze badania, możemy łączyć i analizować informacje podane w punkcie 3. Korzystamy tylko z zagregowanych danych i nie przetwarzamy Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail lub innych informacji, które prowadzą do Twojej bezpośredniej identyfikacji.

3. Marketing bezpośredni

Używamy danych z konta użytkownika i danych kontaktowych, aby informować Cię o nowych lub zaktualizowanych produktach i usługach z naszych marek, które mogą Cię zainteresować. Zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingu bezpośredniego, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiedniej komunikacji marketingowej, dostosowując preferencje konta lub kontaktując się z naszą obsługą klienta.

4. Dokumentacja i wypełnianie obowiązków ustawowych

Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane do wewnętrznych celów biznesowych, takich jak prowadzenie dokumentacji i przestrzeganie naszych prawnych i podatkowych obowiązków.

Gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i przechowujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia Ci naszych usług, przestrzegania obowiązków prawnych, którym podlegamy, oraz w związku z naszymi uzasadnionymi interesami lub interesami osób trzecich, bądź na podstawie Twojej zgody.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, postępując zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, lub kontaktując się z naszą obsługą klienta lub Twoim lokalnym instalatorem. Jeśli wycofasz swoją zgodę lub jeśli odmówisz przekazania danych osobowych potrzebnych do wykonania umowy lub spełnienia obowiązku prawnego, możemy nie być w stanie dostarczyć wszystkich lub części usług, o które nas poprosiłeś. Jeśli przetwarzamy dane osobowe w związku z naszymi uzasadnionymi interesami lub interesami osób trzecich, podejmiemy rozsądne kroki w celu uniknięcia nieuzasadnionej szkody po Twojej stronie. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować na przykład cele bezpieczeństwa i ochrony lub zapewnienie lepszych usług i ofert. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych interesów, zapoznaj się z celami przetwarzania przez nas danych osobowych wymienionymi powyżej.

5. Jakie podmioty trzecie mają dostęp do Twoich danych?

Możemy ujawnić lub udostępnić Twoje dane osobowe Twojemu instalatorowi i naszym spółkom z grupy, dostawcom usług i partnerom w następujących celach: (1) świadczenie usług na Twoją rzecz, (2) wspieranie funkcji biznesowych oraz 3) badania i marketing bezpośredni.

1. Świadczenie usług na Twoją rzecz

Jeśli korzystasz z usługi monitorowania, udostępnimy Twojemu instalatorowi dane techniczne z Twojego urządzenia za pomocą panelu sterowania online lub bezpośrednio (jak wspomniano powyżej).

Podczas angażowania instalatora będącego osobą trzecią (zewnętrznego instalatora) w celu przeprowadzenia naprawy lub konserwacji Twojego urządzenia możemy udostępnić dane i wyniki analizy z Twojego inteligentnego termostatu, aby instalator zewnętrzny mógł zapewnić Tobie kompleksową obsługę.

Możemy zaoferować Ci usługi we współpracy z jednym z naszych partnerów, na przykład w zakresie zautomatyzowania domu. W takim przypadku możemy udostępnić Twoje dane osobowe tym partnerom, aby umożliwić Tobie optymalne wykorzystanie naszych połączonych usług. Zrobimy to tylko wtedy, gdy uznamy, że osoby trzecie zapewniają dodatkową usługę powitalną, oraz po powiadomieniu Ciebie o naszych planach wraz informacją o możliwości rezygnacji, lub po uzyskaniu Twojej wcześniej zgody na powyższe.

2. Wspieranie funkcji biznesowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zaufanym osobom trzecim, które wykonują funkcje biznesowe (np. dostawcom hostingu, dostawcom usług społecznościowych) lub świadczą usługi w naszym imieniu (np. usługi pomocy technicznej). Wszystkie takie osoby trzecie będą musiały odpowiednio zabezpieczyć Twoje dane osobowe i przetwarzać je tylko zgodnie z naszymi instrukcjami.

3. Badanie i marketing bezpośredni

De Dietrich Thermique, S.A.S. jest częścią grupy BDR Thermea Group. W ramach naszej grupy możemy wymieniać informacje na potrzeby badań i marketingu bezpośredniego (zobacz punkt 4 powyżej).

Możemy również udostępniać dane osobowe organom regulacyjnym, podatkowym lub śledczym, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez przepisy prawa.

Możemy również udostępniać zagregowane, nieosobowe informacje osobom trzecim. Przykładowo, możemy dzielić się informacjami na temat trendów w zakresie zużycia energii w domu. Zapewnimy, aby te informacje nieosobowe nie mogły być powiązane z konkretnymi użytkownikami naszych produktów i usług.

Nasze spółki z grupy, dostawcy usług i partnerzy mogą mieć siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Europejski Obszar Gospodarczy obemuje wszystkie kraje UE, a także Liechtenstein, Norwegię i Islandię). W takim przypadku będzie miał miejsce międzynarodowy transfer danych osobowych. Systemy prawne ww. państw mogą nie przyznawać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak prawo {COUNTRY}. Tam gdzie to będzie wymagane zapewnimy wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu spełnienia wymogów dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych, takich jak standardowe klauzule umowne UE jako zabezpieczenia.

6. Jak zabezpieczamy Twoje dane oraz przez jaki okres są one przechowywane?

Zapewnimy, że Twoje dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby chronić je przed nieautoryzowanym lub bezprawnym użyciem, zmianą, nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem, przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub utratą.

Dane są przechowywane w naszych systemach tak długo, jak jest to wymagane w związku z celami opisanymi w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności lub jak jest to konieczne do wypełnienia obowiązków ustawowych i rozwiązywania sporów. Jeśli skasujesz swoje konto lub jeśli dłużej nie potrzebujemy Twoich danych, zostaną one usunięte lub zanonimizowane.

Niektóre informacje są przetwarzane i przechowywane bezpośrednio w Twoim inteligentnym termostacie lub w aplikacji. Te informacje możesz usunąć przywracając termostat do ustawień domyślnych lub usuwając aplikację.

7. W jaki sposób możesz korzystać ze swoich praw?

Możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji i poprawienia. Możesz również wykonywać wszelkie inne prawa, jakie przysługują Ci na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, takie jak usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych lub żądanie przekazania Twoich niektórych informacji innym organizacjom. Masz również prawo złożyć sprzeciw wobec niektórego przetwarzania Twoich danych osobowych, a także – w przypadku, gdy prosiliśmy o Twoją zgodę – prawo do jej wycofania.

Zwróć uwagę, że możemy wymagać od Ciebie podania dodatkowych informacji w celu zweryfikowania Twojej tożsamości. Prawa opisane w niniejszym punkcie mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach - na przykład gdy możemy wykazać, że mamy prawny obowiązek przetwarzania Twoich danych. Ze względu na sposób obsługi niektórych usług może minąć trochę czasu, zanim kopie zapasowe zostaną usunięte. Możemy także zatrzymać określone dane przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane ze względów prawnych.

Zawsze możesz wyłączyć usługę monitorowania i przekazywania danych technicznych dotyczących Twojego urządzenia do naszej bazy danych i Twojego instalatora, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji zawartymi w wiadomości e-mail, którą otrzymałeś po uruchomieniu usługi monitorowania, lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta.

Zachęcamy do kontaktu z nami, jeśli pojawią się jakieś pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli jakaś kwestia pozostaje wątpliwa, masz również prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.