Privatumo nuostatos DE DIETRICH SMART TC°

Šiose privatumo nuostatose mes paaiškiname kaip mes renkame ir naudojame jūsų privačius duomenis.

  1. Kada šios privatumo nuostatos yra taikomos?
  2. Kas yra atsakingas už jūsų duomenis?
  3. Kokius duomenis mes renkame ir kaip tai darome?
  4. Kokiu tikslu ir kaip mes naudojame jūsų duomenis?
  5. Kurios trečios šalys gali pasiekti jūsų duomenis?
  6. Kaip mes saugome jūsų duomenis ir kaip ilgai jais disponuojame?
  7. Kaip jūs galite pasinaudoti savo įstatyminėmis teisėmis?

1. Kada šios privatumo nuostatos yra taikomos?

Šios privatumo nuostatos yra taikomos visiems mūsų surenkamiems, privatiems duomenims, kuriuos mes surenkame, naudojame, dalinamės ir saugome, taip pat šios nuostatos taikomos, kai jūs naudojatės mūsų išmaniuoju termostatu, susietomis programomis ir paslaugomis, mūsų stebėjimo paslauga arba kai susisiekiate su mumis ir teiraujaės apie šiuos produktus.

Išmanusis termostatas

Išmanusis termostatas yra termostatas veikiantis Wi-Fi ryšio kanalu ir gali būti valdomas mūsų termostato valdymo programa ar be jos. Šios privatumo nuostatos taikomos visiems, mūsų surinktiems, privatiems duomenims, kuriuos mes surenkame, naudojame, dalinamės ir saugome, įgalindami tinkamai veikti tiek jūsų išmanųjį termostatą, tiek jį valdančią programinę įrangą, tiek valdomąjį įrenginį (pvz. jūsų šildymo katilą ar šilumos siurblį).

Stebėjimo paslauga

Mūsų stebėjimo paslauga yra paslauga, kurios dėka galime nustatyti jūsų įrenginio būklę ir numatyti aptarnavimo poreikį. Paslauga naudoja komunikacijos modulį arba išmanųjį termostatą (kuris iš anksto sumontuotas jūsų namuose arba jį gali įdiegti jūsų montuotojas), kurio dėka techniniai duomenys apie jūsų šildymo preitaiso darbą yra siunčiami į mūsų serverius. Mes pateikiame šiuos duomenis jūsų montuotojui interaktyvaus valdymo skydo pagalba, kad galėtume nustatyti jūsų šildymo prietaiso būseną ir nuspręsti, ar jam reikalinga techninė priežiūra. Jei jūsų šildymo prietaisą prižiūri didelė montavimo įmonė, mes galime pateikti techninius duomenis apie jūsų prietaiso veikimą tiesiogiai šiai įmonei, pvz., Per API. Tokios didelės montavimo ir priežiūros įmonės yra atsakingos už jūsų duomenų rinkimą ir naudojimą, o taip pat ir apie šių duomenų apsaugą.

Kaip mes renkame ir naudojame informaciją mūsų tinklapiuose, yra išdėstyta mūsų tinklapių privatumo nuostatose. Tos privatumo nuostatos negalioja duomenų rinkimui per trečiųjų šalių tinklapius. Jei reikalinga, patikrinkite trečiųjų šalių tinklapių privatumo nuostatas.

Šios privatumo nuostatos paskutinį kartą buvo koreguotos 13.10.2017 ir pakeitė anktesnes versijas. Mes pasiliekame teisę kartas nuo karto koreguoti šias privatumo nuostatas ir pranešti jums apie tai šiame tinklapyje arba elektroniniu paštu, arba programėlių pagalba.

2. Kas yra atsakingas už jūsų duomenis?

Mes esame DE DIETRICH - pirmaujantis novatoriškų šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų gamintojas ir distributorius. Mūsų biuras yra 57 rue de la Gare, 67580 Mertzwiller – Prancūzija. Mūsų išmanusis termostatas yra SMART TC°. Daugiau informacijos apie DE DIETRICH ir mūsų produktus ir paslaugas rasite DE DIETRICH tinklapyje.

DE DIETRICH yra BDR Thermea Group dalis. Grupės biuras yra Apeldoorn, Netherlands. BDR Thermea Group valdo keletą gerai organizuotų pasaulinių, gerai žinomų šildymo ir karšto vandens ruošimo produktų prekių ženklų, tokių kaip, De Dietrich, Baxi, Remeha, Brötje, Chappée ir Baymak. Daugiau iinformacijos apie BDR Thermea Group ir jos padalinius rasite BDR Thermea tinklapyje.

DE DIETRICH ir BDR Thermea Group B.V. (toliau kaip "DE DIETRICH" arba "mes") yra atsakingi už jūsų privačių duomenų surinkimą ir naudojimą, kaip išdėstyta šiose privatumo nuostatose. Jei turite kokių nos klausimų, pastebėjimų ar nusiskundimų dėl to kaip tvarkomi jūs privatūs duomenys, prašome susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo skyriais. Kreipdamiesi nurodykite, kad turite klausimų dėl privatumo nuostatų taikymo ar kitų teisinių aspektų.

3. Kokius duomenis mes renkame ir kaip tai darome?

Kai jūs naudojatės išmaniuoju termostatu ir pridedama programine įranga, mes renkame apie jus sekančius duomenis: (1) vartotojo paskyros informaciją, (2) sąrankos informaciją ir duomenis apie išmaniojo termostato ir programėlės naudojimą, (3) techninius duomenis iš jųsų šildymo įrenginio ir (4) informaciją, kai jūs kreipiatės į mus (jei toks kreipimąsis buvo).

1. Vartotojo paskyros informacija

Kai jungsite išmanųjį termostatą su savo šildymo įrenginiu, būsite paprašyti sukurti savo vartotojo paskyrą. Paskyros informacijoje gali būti nurodytas jūsų vardas, namų adresas, pašto kodas, gimimo data ir jūsų kontaktiniai duomenys, tokie kaip el. pašto adresas ir telefono numeris. Privalomi laukai yra aiškiai pažymėti.

2. Sąrankos informacija ir duomenys apie išmaniojo termostato ir programėlės naudojimą

Išmaniojo termostato sąrankos nustatymo metu jums bus užduota keletas klausimų apie jo paskirtį. Tame tarpe apie jūsų pasirinkimus, darbo grafikų programavimą ir kitus nustatymus, tokius kaip darbo režimo pasirinkimas (rankinis, darbas pagal iš anksto numatytą grafiką ar priešužaliminis režimas anti-frost).

Mes renkame duomenis apie jūsų išmaniojo termostato, programėlės ir šildymo įrenginio naudojimą. Tame tarpe apie naudojimo dažnumą (pvz. termostato mygtukų paspaudimus, programėlės prisijungimų skaičių ir ekrano prilietimus), temperatūros nustatymus, esamas temperatūras, klaidų kodus ir jūsų šildymo įrenginio energijos naudojimo rodiklius. Šie duomenys yra surenkami kas valandą ir persiunčiami į mūsų serverius.

3. Techniniai duomenys iš jūsų išmaniojo termostato, programėlės ir šildymo įrenginio

Mes surenkame techninius duomenis apie jūsų išmanųjį termostatą, programėlę ir šildymo įrenginį. Tame tarpe informaciją apie įrenginio modelį, jo serijinį numerį, tinklo įrenginį ir jo IP adresą, programinės įrangos versiją ir kitus techninius duomenis, tokius kaip degiklio ir siurblio darbo valandas, vožtuvo poziciją, slėgį sistemoje, temperatūras, ventiliatoriaus ir siurblio greičius, energijos suvartojimą, nusidėvėjimo pranešimus ir klaidų kodus. Šie duomenys yra nuskaitomi keletą kartų per minutę ir perduodami į musų serverius.

4. Informacija, kurią mes renkame kai jūs kreipiatės į mus

Kai jūs siunčiate mums el. pašto žinutes ar bendraujate su mumis chat svetainėje, mes registruojame šiuos pokalbius. Kai jūs skambinate mums, mūsų priėmimo skyrius registruoja jūsų nusiskundimus mūsų duomenų bazėje. Mes taip pat įrašome telefoninius pokalbius tobulėjimo tikslais.

Stebėjimo paslauga

Kai jūs naudojatės mūsų stebėjimo paslauga, mes renkame sekančią informaciją apie jus: (1) jūsų vardas, adresas ir kontaktinė informacija, (2) jūsų šildymo įrenginio techniniai duomenys, (3) informacija apie priežastis kodėl jūs su mumis susisiekėte.

1. Vardas, adresas ir kontaktiniai dauomenys

Mes fiksuojame jūsų el. pašto adresą, kai jūs mūsų tinklapyje registruojate savo komunikacijos modulį. Mes nefiksuojame jūsų vardo ir adreso, nes to nereikalauja paslaugos teikimo protokolas. Bet kuriuo atveju jūsų montuotojas gali įvesti šią informaciją į interaktyvų valdymo skydą, naudojamą techninių, jūsų šildymo įrenginio, parametrų stebėjimui.

2. Jūsų šildymo įrenginio techniniai duomenys

Mes fiksuojame jūsų šildymo įrenginio serijinį numerį ir duomenis apie jūsų šildymo įrenginio darbą. Šie duomenys talpina savyje informaciją apie degiklio ir siurblio darbo valandas, slėgį šildymo sistemoje, temperatūras, ventiliatoriaus ir siurblio greitį, vožtuvo padėtį, nusidėvėjimo pranešimus ir klaidų kodus. Šie duomenys yra nuskaitomi keletą kartų per minutę ir perduodami į mūsų serverius. Mes dalinamės šia informacija su jūsų montuotoju interaktyvaus valdymo skydo pagalba arba tiesiogiai, jei jūsų įrenginį tiesiogiai prižiūri didelė montavimo įmonė.

3. Informacija, kurią mes renkame, kai jūs susisiekiate su mumis

Kai jūs siunčiate mums el. laišką mes fiksuojame mūsų susirašinėjimą. Kai jūs skambiante mums, mūsų priėmimo skyrius registruoja jūsų nusiskundimus mūsų duomenų bazėje. Mes taip pat įrašome telefoninius pokalbius tobulėjimo tikslais.

Mes renkame šių tipų duomenis sekančiais atvejais: (1) mes renkame duomenis, kuriuos jūs mums pateikiate (kai diegiate savo išmaųjį termostatą, kai kuriate savo paskyrą arba registruojate savo ryšio modulį, arba kai susisiekiate su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi); (2) mes automatiškai renkame duomenis iš jūsų išmaniojo termostato, programėlės ar jūsų šildymo įrenginio aukščiau numatytais atvejais; ir (3) mes galime gauti duomenis iš jūsų montuotojo, kai jis aktyvuoja jūsų įrenginį interaktyvaus valdymo skydo pagalba, jungiant stebėjimo paslaugą.

4. Kokiu tikslu ir kaip mes naudojame jūsų duomenis

Mes naudojame jūsų duomenis sekančiais tikslais: (1) teikiame savo paslaugas ir bendraujame su jumis, (2) tyrimo tikslais, kad galėtume tobulinti savo produktus ir paslaugas, (3) tisioginės rinkodaros tkslais ir (4) tvarkingai apskaitai ir įstatymu numatytų įsipareigojimų laikymuisi.

1. Teikiame savo paslaugas ir bendraujame su jumis

Užtikrinant išmaniojo termostato veikimą ir stebėjimo paslaugas, mums reikalinga didžioji dalis 3-iame skyriuje nurodytų duomenų.

Individualizuodami jūsų išmanųjį termostatą, programėlę ir siųsdami jums aptarnavimo žinutes - informaciją apie saugos ir funkcionalumo naujinimus, mes naudojame jūsų paskyros ir kontaktinius duomenis. Mes naudojame jūsų kontaktinius duomenis, atsakydami į jūsų klausimus, kai kreipiatės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

Sąrankos duomenys, informacija apie tai kaip jūs naudojate savo išmanųjį termostatą ir programėlę, techniniai duomenys iš jūsų šildymo įrenginio, naudojami kurti temperatūros nustatymų programoms, užtikrinti tinkamą jūsų išmaniojo termostato ir programėlės darbą, taip pat persiųsti jums sistemos pranešimus, gerinti galutinio vartotojo patirtį, o taip pat, ateityje, teikti informaciją apie jūsų šildymo įrenginio energijos suvartojimą.

Jei naudojatės stebėjimo paslauga, informacija apie jūsų šildymo įrenginį yra įrašoma ir gali būti pasiekiama jūsų montuotojui, interaktyvaus valdymo skydo pagalba arba tiesiogiai, jei jūsų šildymo įrenginį prižiūri didelė montavimo įmonė. Jūsų montuotojas gali matyti šiuos duomenis, nustatyti jūsų šildymo įrenginio būklę ir spręsti apie techninio aptarnavimo poreikį.

2. Tyrimų tikslai, skirti mūsų produktams ir paslaugoms tobulinti

Atliekama bendro pobūdžio tyrimus apie tai, kaip mūsų klientai naudojasi mūsų produktais ir paslaugomis. Mes tai darome, norėdami geriau suprasti klientų elgesį ir pageidavimus, bei plėtoti ir tobulinti savo produktus ir paslaugas.

Siekdami atlikti šiuos tyrimus, mes apjungiame ir analizuojame duomenis, aprašytus 3-iame skyriuje. Mes naudojame tik suvestinius duomenis ir nenaudojame jūsų vardo, el. pašto adreso ir kitos, jus tiesiogiai identifikuojančios infromacijos.

3. Tiesioginė rinkodaros tikslai

Mes naudojame jūsų paskyros ir kontaktinę informaciją, kad galėtume jums pranešti apie naujus, produktus ar jų atnaujinimus, kurie galėtų būti jums įdomūs. Visada galite atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, vadovaudamiesi atitinkamos rinkodaros komunikacijos instrukcijomis, koreguodami paskyros nuostatas arba susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba.

4. Duomenų įrašus saugome, remiantis įstatymais numatytais įgaliojimais

Mes renkame, saugome ir naudojame jūsų duomenis vidiniams verslo tikslams, pavyzdžiui, apskaitos tvarkymui ir mūsų teisiniams bei fiskaliniams įsipareigojimams užtikrinti.

Mes renkame, naudojame, daliname ir saugome jūsų asmeninius duomenis, kad galėtumėme teikti paslaugas, laikytis teisėtų įsipareigojimų, dėl mūsų pačių teisėtų interesų ar trečiosios šalies interesų arba todėl, kad jūs patvirtinote tai sutikimu.

Jūs galite atsiimti savo sutikimą bet kuriuo metu, vykdydami konkrečias instrukcijas, susijusias su duomenų apdorojimu, dėl kurio pateikėte savo sutikimą, arba kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą arba vietinį montuotoją. Jei atsiimsite savo sutikimą arba atsisakysite pateikti asmens duomenis, kurių mums reikia sutarties vykdymui ar teisinės prievolės laikymuisi, galbūt negalėsime pateikti visų ar jūsų prašomų paslaugų. Jei apdorosime jūsų asmens duomenis dėl savo teisėtų interesų ar trečiosios šalies interesų, imsimės pagrįstų priemonių, kad išvengtume nepagrįstos žalos jums. Pavyzdžiui, mūsų teisėti interesai gali būti susiję su saugumo ir saugos tikslais arba noru teikti jums geresnes paslaugas ir pasiūlymus. Jei norite gauti daugiau informacijos apie šiuos interesus, žr. Tikslai, dėl kurių mes apdorojame jūsų asmeninius duomenis.

5. Kurios trečios šalys gali apsiekti jūsų duomenis?

Mes galime atskleisti ar dalintis jūsų asmeniniais duomenimis su jūsų montuotoju ir mūsų grupės įmonėmis, paslaugų teikėjais ir partneriais šiais tikslais: 1) teikti paslaugas jums, 2) remti mūsų verslo funkcijas ir 3) mokslinių tyrimų ir Tiesioginės rinkodaros tikslais.

1. Teikiame paslaugas jums

Jei naudojatės stebėjimo paslaugą, mes pateiksime techninius duomenis apie jūsų šildymo prietaisą jūsų montuotojui, interaktyvaus valdymo skydo pagalba arba tiesiogiai (kaip nurodyta anksčiau).

Kai mes naudojamės trečiosios šalies montuotojų paslaugomis, kad atliktume jūsų šildymo prietaiso techninę priežiūrą, galime dalytis savo išmaniojo termostato duomenimis ir analizės rezultatais, kad trečiosios šalies montuotojas galėtų suteikti jums visapusę paslaugą.

Mes galime pasiūlyti jums tam tikras paslaugas, bendradarbiaujant su vienu iš mūsų partnerių, pavyzdžiui kad ir namų automatizavimo klausimais. Tokiu atveju mes galime dalytis jūsų asmeniniais duomenimis su šiais partneriais, kad galėtume optimaliai teikti mūsų bendras paslaugas. Mes tai padarysime tik tada, jei manysime, kad trečiosios šalys suteiks papildomą paslaugą ir mes dalinsimės jūsų duomenimis ir tik su šiais partneriais, kai informuosime jus apie mūsų planus ir apie galimybę atsisakyti tokios sutarties, jums iš anksto pritarus.

2. Mūsų verslo funkcionalumo rėmimas

Galime dalytis jūsų asmeniniais duomenimis su patikimomis trečiosiomis šalimis, vykdančiomis dalines mūsų verslo funkcijas (pvz.,prievado paslaugų tiekėjus, socialinių tinklų tiekėjus) arba teikdami paslaugas mūsų vardu (pvz., Palaikymo tarnybos). Visos tokios trečiosios šalys privalės tinkamai apsaugoti jūsų asmeninius duomenis ir tvarkyti juos tik taip kaip mes nurodysime.

3. Moksliniai tyrimai ir tiesioginė rinkodara

DE DIETRICHyra BDR Thermea Group dalis. Mūsų įmonių grupės viduje mes keičiamės informacija mokslinių tyrimų ir tiesioginės rinkodaros tikslais. (žr. 4-tą skyrių).

Mes taip pat pasidalinsime jūsų asmeniniais duomenimis su reguliavimo, mokesčių ar teisėsaugos institucijomis, jei įstatymų nustatyta tvarka privalėsime tai padaryti.

Mes galime dalytis suvestine, t.y. ne asmenine informacija su trečiosiomis šalimis. Pvz., Mes galime teikti iformaciją apie energijos vartojimo tendencijas namuose. Mes įsitikinę, kad ši ne asmeninė informacija negali būti susieta su konkrečiais mūsų produktų ir paslaugų vartotojais.

Mūsų grupės įmonės, paslaugų itikėjai ir partneriai gali būti įsikūrę šalyje, nepriklausančioje Europos ekonominei erdvei (tai reiškia: visos ES šalys, taip pat Lichtenšteinas, Norvegija ir Islandija). Tokiu atveju tai yra tarptautinis asmens duomenų perdavimas. Šių šalių įstatymai gali nesuteikti tokio paties lygio apsaugos jūsų asmens duomenims kaip Lietuvos ir Prancūzijos įstatymai. Prireikus mes užtikrinsime, kad būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės, ir kad būtų laikomasi tarptautinių asmens duomenų perdavimo reikalavimų, pvz., ES standartinių sutarčių sąlygų, kaip apsaugos priemonių.

6. Kaip mes saugome jūsų duomenis ir kaip ilgai jais disponuojame?

Mes užtikrinsime, kad jūsų asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti, naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto ar antiistatymiško naudojimo, pakeitimo, neteisėtos prieigos ar atskleidimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar praradimo.

Mes saugome jūsų duomenis mūsų sistemose tiek laiko, kiek reikalauja šioje privatumo politikoje numatyti tikslai, tik tiek, kiek tai būtina norint laikytis įstatymų numatytų įsipareigojimų ir spręsti ginčus. Jei ištrinsite savo paskyrą arba mums daugiau nebereikės jūsų duomenų, mes juos ištrinsime arba naudosime kaip bevardžius.

Kai kurie duomenys yra apdorojami ir saugomi tiesiogiai per jūsų išmanųjį termostatą arba programėlę. Šią informaciją galite ištrinti iš naujo nustatydami termostatą į numatytuosius nustatymus arba ištrindami pačią programėlę.

7. Kaip jūs galite pasinaudoti savo įstatyminėmis teisėmis?

Galite susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba ir paprašyti prieigos prie jūsų asmeninių duomenų, kad galėtumėte juos keisti ar atnaujinti. Taip pat galite pasinaudoti visomis kitomis galiojančiomis teisėmis pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, pvz., Ištrinti duomenis ar apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, arba paprašyti perduoti dalį savo informacijos kitoms organizacijoms. Taip pat galite turėti prieštaravimų dėl tam tikrų jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų ir, jei mes kada nors dėl to prašėme jūsų sutikimo, atsiimti šį sutikimą.

Atminkite, kad galime reikalauti pateikti papildomos informacijos, kad patvirtintumėte savo tapatybę. Kai kuriose situacijose aprašytos teisės gali būti ribotos, pavyzdžiui, kai mes galime įrodyti, kad turime teisėtą reikalavimą apdoroti jūsų duomenis. Dėl to, kaip mes užtikriname tam tikras paslaugas, gali prireikti šiek tiek laiko, kol bus ištrintos atsarginės kopijos, o mes galime išsaugoti tam tikrus duomenis ilgiau, jei turime tai padaryti dėl teisinių priežasčių.

Jūs visada galite atšaukti stebėjimo paslaugą ir techninių duomenų apie jūsų šildymo įrenginį perdavimą mūsų duomenų bazei ir savo montuotojui, vykdydami atsisakymo instrukcijas el. pašto Laiške, kurį gavote, kai įjungėte stebėjimo paslaugą, arba susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba.

Taip pat galite susisiekti su mumis, jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl šių privatumo nuostatų. Jei turite kokių nors neišspręstų klausimų, jūs taip pat turite teisę pateikti skundą savo duomenų apsaugos institucijai.