PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ DE DIETRICH SMART TC°

V tomto prohlášení o ochraně soukromí vysvětlujeme, jak shromažďujeme a užíváme vaše osobní údaje.

  1. Čeho se toto prohlášení o ochraně soukromí týká?
  2. Kdo je odpovědný za vaše údaje?
  3. Jaké údaje shromažďujeme a jak?
  4. Jak užíváme vaše údaje?
  5. Jaké třetí strany mohou mít přístup k vašim údajům?
  6. Jak chráníme vaše údaje a jak dlouho je budeme uchovávat?
  7. Jak můžete vykonávat svá zákonná práva?

1. Čeho se toto prohlášení o ochraně soukromí týká?

Toto prohlášení o ochraně soukromí se týká všech osobních údajů, které o vás shromažďujeme, užíváme, sdílíme a uchováváme v souvislosti s vaším užíváním našeho chytrého termostatu a souvisejících aplikací a služeb, naší monitorovací služby, nebo když nás kontaktujete ohledně těchto produktů a služeb.

Chytrý termostat

Chytrý termostat je vybaven Wi-Fi připojením a lze jej ovládat s naší aplikací i bez ní. Toto prohlášení o ochraně soukromí se týká všech údajů, které shromažďujeme, užíváme, sdílíme a uchováváme v souvislosti s provozováním vašeho chytrého termostatu, aplikace a vašeho zařízení (např. vašeho kotle nebo tepelného čerpadla).

Monitorovací služba

Naše monitorovací služba je službou, která umí posoudit stav vašeho zařízení a předpovědět, kdy by měla být provedena jeho údržba. Služba využívá komunikační modul nebo chytrý termostat (který byl nainstalován ve vašem domě nebo zařízení, či který si můžete nechat nainstalovat vaším technikem) k zasílání technických údajů o provozování vašeho zařízení na naše servery. Tyto údaje zpřístupňujeme vašemu technikovi prostřednictvím online rozhraní, takže i on může posoudit stav vašeho zařízení a rozhodnout, zda je zapotřebí provést jeho údržbu. Pokud je vaše zařízení servisováno velkou společností, jsme schopni poskytovat technické údaje o provozování vašeho zařízení přímo této společnosti, např. prostřednictvím API. Tyto velké společnosti jsou zodpovědné za shromažďování a užívání vašich údajů a informování o svých postupech v rámci ochrany vašich údajů.

Pro více podrobností o tom, jak shromažďujeme a užíváme informace z našich webových stránek, si prosím, přečtěte prohlášení o ochraně soukromí k našim webovým stránkám. Toto prohlášení se netýká shromažďování údajů prostřednictvím webových stránek třetích stran. V tomto ohledu se seznamte s postupy ochrany soukromí příslušných webových stránek.

Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo naposledy upraveno 13/10/2017 a nahrazuje jeho předchozí verze. Toto prohlášení o ochraně soukromí může být čas od času změněno, o čemž vás uvědomíme zveřejněním upraveného prohlášení na této webové stránce nebo e-mailem, případně prostřednictvím našich aplikací.

2. Kdo je odpovědný za vaše údaje?

Společnost DE DIETRICH je předním výrobcem a distributorem inovativních systémů vytápění a ohřevu vody a souvisejících služeb, se sídlem na adrese Jeseniova 2770/56, 130 00, Praha 3, Česká republika. Náš chytrý termostat se nazývá SMART TC°a název naší monitorovací služby je . Pro více informací o DE DIETRICH a našich produktech a službách navštivte webové stránky DE DIETRICH.

DE DIETRICH je součástí skupiny BDR Thermea Group, jejíž sídlo je v Apeldoorn, Nizozemsko. Skupina BDR Thermea Group vlastní různé renomované, světově známé značky v sektoru vytápění a ohřevu vody, jako např. DE DIETRICH, De Dietrich, Remeha, Brötje, Chappée a Baymak. Pro více informací o skupině BDR Thermea Group a jejích značkách navštivte webové stránky BDR Thermea.

DE DIETRICH a BDR Thermea Group B.V. (dále společně jen jako “DE DIETRICH” nebo „my“) nesou odpovědnost za shromažďování a užívání vašich osobních údajů, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně soukromí. Pokud máte jakékoli dotazy, poznámky nebo stížnosti v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, prosím, kontaktujte naši zákaznickou podporu. Uveďte, že máte dotaz týkající se ochrany soukromí nebo právních záležitostí.

3. Jaké údaje shromažďujeme a jak?

Chytrý termostat

Když užíváte svůj chytrý termostat a aplikaci, shromažďujeme od vás a o vás následující údaje: (1) údaje o uživatelském účtu, (2) informace o nastavení a údaje o vašem užívání chytrého termostatu a aplikace, (3) technické údaje z vašeho zařízení a (4) informace, které shromažďujeme, když nás kontaktujete.

1. Údaje o uživatelském účtu

Když budete chtít užívat chytrý termostat ve spojení s aplikací, budete požádáni o vytvoření uživatelského účtu. Informace o něm zahrnují vaše jméno, adresu a poštovní směrovací číslo, vaše datum narození a kontaktní údaje, jako jsou vaše e-mailová adresa a telefonní číslo. Povinné údaje jsou zřetelně označeny.

2. Informace o nastavení a údaje o vašem užívání chytrého termostatu a aplikace

Při nastavování vašeho chytrého termostatu vám bude položeno několik otázek ohledně jeho zamýšleného užívání. Tyto otázky se týkají vašich preferencí, programovaných plánů a dalšího nastavení, jako jsou zvolené režimy (ruční, plánovaný nebo odmrazovací).

Shromažďujeme informace o vašem užívání chytrého termostatu, aplikaci a vašem zařízení. Tyto informace zahrnují údaje o frekvenci používání (např. stisknutí tlačítek na termostatu, přihlašovací časy aplikace a klikání na obrazovce), nastavení teploty, aktuální teplotě, chybových kódech a spotřebě energie vašeho zařízení. Tyto údaje jsou každou hodinu ukládány a přenášeny na naše servery.

3. Technické údaje o vašem chytrém termostatu, aplikaci a zařízení

Shromažďujeme technické údaje o vašem chytrém termostatu, aplikaci a vašem zařízení. Tyto údaje zahrnují sériové číslo a číslo modelu, hardwarovou a IP adresu, verzi softwaru a další technické informace z vašeho zařízení, jako je doba topení a běhu čerpadla, tlak vody, teploty, rychlost ventilátoru a čerpadla, stav ventilu, spotřeba energie, upozornění o opotřebení a chybové kódy. Tyto údaje jsou několikrát za minutu ukládány a přenášeny na naše servery.

4. Informace, které shromažďujeme, když nás kontaktujete

Když nám pošlete e-mail nebo s námi komunikujete prostřednictvím naší chatovací služby, vaše komunikace je zaznamenána. Když nás kontaktujete telefonicky, pracovník naší podpory zaznamená vaše otázky nebo stížnosti do naší databáze. Pro účely školení můžeme také zaznamenávat telefonické hovory.

Monitorovací služba

Když používáte naši monitorovací službu, shromažďujeme od vás a o vás následující údaje: (1) vaše jméno, adresu a kontaktní údaje, (2) technické údaje z vašeho zařízení a (3) informace, které shromažďujeme, když nás kontaktujete.

1. Jméno, adresa a kontaktní údaje

Při registraci vašeho komunikačního modulu na našich webových stránkách shromažďujeme vaši e-mailovou adresu. Neshromažďujeme vaše jméno a údaje o adrese, protože tyto údaje nejsou nezbytné pro poskytování této služby. Nicméně, váš technik může tyto informace zadat do našeho online rozhraní, které používá pro monitorování technické výkonnosti vašeho zařízení.

2. Technické údaje z vašeho zařízení

Shromažďujeme sériové číslo vašeho zařízení a komunikačního modulu a informace o technickém provozu vašeho zařízení. Tyto informace mohou zahrnovat údaje o době topení a běhu čerpadla, tlaku vody, teplotách, rychlosti ventilátoru a čerpadla, stavu ventilu, upozornění na opotřebení a chybové kódy. Tyto údaje jsou několikrát za minutu ukládány a přenášeny na naše servery. K těmto údajům poskytujeme přístup vašemu technikovi prostřednictvím online rozhraní nebo přímo, pokud je vaše zařízení servisováno velkou společností.

3. Informace, které shromažďujeme, když nás kontaktujete

Když nám pošlete e-mail nebo s námi komunikujete prostřednictvím naší chatovací služby, vaše komunikace je zaznamenána. Když nás kontaktujete telefonicky, pracovník naší podpory zaznamená vaše otázky nebo stížnosti do naší databáze. Pro účely školení můžeme také zaznamenávat telefonické hovory.

Tyto kategorie údajů shromažďujeme následovně: (1) shromažďujeme údaje, které nám poskytnete (během nastavování vašeho chytrého termostatu, při vytváření účtu nebo registraci vašeho komunikačního modulu, nebo když kontaktujete naši zákaznickou podporu), (2) automaticky shromažďujeme údaje z vašeho chytrého termostatu, aplikace nebo vašeho zařízení, jak je uvedeno a popsáno výše a (3) můžeme obdržet údaje od vašeho technika při aktivaci vašeho zařízení prostřednictvím našeho online rozhraní pro monitorovací službu.

4. Jak užíváme vaše údaje?

Vaše údaje užíváme pro následující účely: (1) pro poskytování našich služeb a komunikaci s vámi, (2) pro výzkumné účely, abychom byli schopni dále vylepšovat naše produkty a služby, (3) pro účely přímého marketingu a (4) pro uchovávání záznamů a plnění našich zákonných povinností.

1. K poskytování našich služeb a komunikaci s vámi

Abychom mohli poskytovat náš chytrý termostat a monitorovací služby, požadujeme většinu z informací popsaných v odstavci 3.

Vaše údaje týkající se uživatelského účtu a kontaktní údaje užíváme k personalizaci vašeho chytrého termostatu a aplikace a zasílání servisních zpráv, jako jsou novinky o bezpečnostních aktualizacích nebo o nových funkcích. Vaše kontaktní údaje užíváme k zodpovídání vašich dotazů, když kontaktujete naši zákaznickou podporu.

Informace o nastavení, údaje o vašem užívání vašeho chytrého termostatu a aplikace a technické údaje ze zařízení jsou užívány k vytvoření programu teplotních nastavení, ověření správné funkčnosti vašeho chytrého termostatu a aplikace a k zasílání systémových notifikací, zlepšování zkušeností jako koncového uživatele a k tomu, abychom vám do budoucna mohli poskytnout odhady spotřeby energie vašeho zařízení.

Pokud užíváte monitorovací služby, jsou technické údaje o vašem zařízení zaznamenávány a dávány k dispozici vašemu technikovi prostřednictvím online rozhraní nebo přímo, pokud údržbu vašeho zařízení zajišťuje velká společnost. Váš technik může sledovat tyto údaje a posoudit stav vašeho zařízení, a zda je zapotřebí provést údržbu.

2. Výzkumné účely pro vylepšování našich produktů a služeb

Provádíme výzkum ohledně obecných trendů v tom, jak naši zákazníci užívají naše produkty a služby. Děláme to za účelem získání lepšího vhledu do chování a preferencí našich zákazníků a vývoje a zlepšování našich produktů a služeb.

V rámci provádění našeho výzkumu můžeme údaje uvedené v odstavci 3 kombinovat a analyzovat. Užíváme pouze souhrnné údaje a neužíváme vaše jméno, e-mailovou adresu ani jiné údaje, které vás přímo identifikují.

3. Účely přímého marketingu

Informace o vašem účtu a kontaktní informace užíváme, abychom vás mohli informovat o nových nebo aktualizovaných produktech a službách našich značek, o které byste mohli mít zájem. Zasílání zpráv s marketingovým sdělením můžete vždy zakázat podle pokynů v příslušném marketingovém sdělení, změnou nastavení vašeho účtu nebo kontaktováním naší zákaznické podpory.

4. Uchovávání záznamů, plnění našich zákonných povinností

Shromažďujeme, uchováváme a užíváme vaše údaje pro interní účely podnikání, jako je uchovávání záznamů a dodržování našich právních a účetních povinností.

Shromažďujeme, užíváme, sdílíme a uchováváme vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat naše služby, dodržovat právní povinnosti, které se na nás vztahují, a pro účely našich legitimních zájmů a zájmů třetích stran nebo na základě vašeho souhlasu.

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat podle konkrétních pokynů týkajících se zpracování osobních údajů, ke kterému jste poskytli váš souhlas, nebo kontaktováním naší zákaznické podpory nebo vašeho místního technika. V případě, že váš souhlas odvoláte nebo odmítnete poskytnout osobní údaje, které požadujeme pro plnění smlouvy nebo dodržování našich zákonných povinností, může se stát, že nebudeme schopni poskytovat, ať už zcela či částečně, služby, které od nás žádáte. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro naše legitimní zájmy nebo zájmy třetí strany, učiníme přiměřená opatření k zabránění tomu, aby vám byla způsobena neoprávněná újma. Naše legitimní zájmy mohou zahrnovat např. bezpečnostní účely nebo zlepšování služeb a nabídek, které vám poskytujeme. Pro více informací ohledně těchto zájmů prosím prostudujte výše uvedené účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje.

5. Jaké třetí strany mohou mít přístup k vašim údajům?

Můžeme vaše osobní údaje sdílet s vaším technikem a společnostmi v rámci naší skupiny, poskytovateli služeb a partnery, a to pro následující účely: (1) k poskytování našich služeb, (2) pro podporu našich obchodních činností a (3) pro účely výzkumu a přímého marketingu.

1. K poskytování našich služeb

Pokud užíváte monitorovací službu, dáváme technické údaje z vašeho zařízení k dispozici vašemu technikovi prostřednictvím online rozhraní nebo přímo (jak je uvedeno výše).

Pokud pro provádění servisu nebo údržby vašeho zařízení využíváme technika - třetí stranu, můžeme s ním sdílet údaje a výsledky analýz z vašeho chytrého termostatu, aby vám byl technik – třetí strana schopen poskytnout kompletní servis.

Můžeme vám nabídnout službu ve spolupráci s jedním z našich partnerů, např. ohledně automatizace domácnosti. V takovém případě můžeme sdílet vaše osobní údaje s těmito partnery, abychom vám umožnili optimální využívání našich kombinovaných služeb. Učiníme tak pouze v případě, že budeme přesvědčeni, že tyto třetí strany poskytnou vítanou dodatečnou službu a vaše údaje budeme s těmito partnery sdílet pouze poté, co vás uvědomíme o našich plánech a nabídneme vám možnost odmítnout nebo s vaším předchozím souhlasem.

2. Podpora našich obchodních činností

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s důvěryhodnými třetími stranami, které poskytují obchodní činností (např. poskytovatelé hostingu, sociálních sítí) nebo poskytují služby naším jménem (např. služba zákaznické podpory). Všechny tyto třetí strany budou povinny zaručit adekvátní ochranu vašich osobních údajů a zpracovávat je výhradně v souladu s našimi pokyny.

3. Výzkum a přímý marketing

DE DIETRICH je součástí skupiny BDR Thermea Group. V rámci naší skupiny společností si můžeme vzájemně vyměňovat informace pro účely výzkumu a přímého marketingu (viz odstavec 4 výše).

Dále můžeme sdílet vaše osobní údaje s regulačními, finančními nebo vyšetřujícími orgány, pokud jsme k tomu povinni ze zákona.

Souhrnné, neosobní informace můžeme sdílet s třetími stranami. Např. můžeme sdílet trendy o užívání energie v domácnostech. Zajišťujeme, že tyto neosobní informace nemohou být spojeny s konkrétními uživateli našich produktů a služeb.

Společnosti v rámci naší skupiny, poskytovatelé služeb a partneři mohou sídlit v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (který zahrnuje všechny země EU a dále Lichtenštejnsko, Norsko a Island). V takovém případě dochází k mezinárodnímu přenosu osobních údajů. Zákony těchto zemí nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů, jakou poskytují zákony Česká Republika. Kde to bude nezbytné, zajistíme, že jsou učiněna nezbytná bezpečnostní opatření, aby byly dodrženy požadavky pro mezinárodní převody osobních údajů, jako např. Standardní smluvní doložky EU.

6. Jak chráníme vaše údaje a jak dlouho je budeme uchovávat?

Zajistíme, že vaše osobní údaje budou řádně zabezpečeny použitím vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byly chráněny před nepovoleným nebo nezákonným užitím, změnou, neoprávněným přístupem nebo zveřejněním, náhodným nebo úmyslným zničením či ztrátou.

Vaše údaje uchováváme v našich systémech tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely popsané v těchto zásadách o ochraně soukromí nebo pro soulad se zákonnými požadavky a pro řešení sporů. Pokud smažete svůj účet nebo pokud vaše údaje nebudeme dále potřebovat, vaše osobní údaje smažeme nebo anonymizujeme.

Určité informace jsou zpracovávány a ukládány přímo ve vašem chytrém termostatu nebo v aplikaci. Tyto informace můžete smazat obnovením základního nastavení termostatu případně smazáním aplikace.

7. Jak můžete vykonávat svá zákonná práva?

Pokud požadujete přístup k vašim osobním údajům za účelem jejich aktualizace nebo změny, můžete kontaktovat naši zákaznickou podporu. Také můžete vykonávat jakákoli další práva, která případně máte podle příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů, jako např. smazání vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, či požádání nás o převod některých z vašich údajů jiným organizacím. Dále můžete být oprávněni vznést námitky vůči určitému zpracovávání vašich osobních údajů a odvolat svůj souhlas tam, kde jsme vás o něj předtím požádali.

Vezměte, prosím, na vědomí, že vás můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací za účelem ověření vaší totožnosti. Práva popsaná v tomto odstavci mohou být v určitých situacích omezena – např. když můžeme prokázat, že máme zákonný požadavek na zpracování vašich osobních údajů. S ohledem na způsob, jakým určité služby provádíme, může trvat nějakou dobu, než jsou smazány zálohové kopie, a dále si určité údaje můžeme ponechat déle, pokud jsme o to požádáni z právních důvodů.

Vždy máte možnost zrušit monitorovací službu a přenos technických údajů o vašem zařízení do naší databáze a vašemu technikovi, a to následováním pokynů v e-mailu, který jste obdrželi při aktivaci monitorovací služby nebo kontaktováním naší zákaznické podpory.

Dále nás můžete kontaktovat v případě jakýchkoli dotazů, poznámek nebo stížností týkajících se tohoto prohlášení o ochraně soukromí. Pokud máte jakékoli nevyřešené obavy, máte právo podat stížnost u vašeho úřadu pro ochranu osobních údajů.